Siri Løtvedt, seniorrådgiver og øvelsesleder forteller at øvelsen gikk veldig bra. Det er første gang man har en så aktiv øvelse i samarbeid med hestenæringen. For næringen vil et utbrudd ha stor økonomisk betydning da næringen er stor og involverer mange mennesker.

Denne gangen testet man beredskapsplanene i forhold til et utbrudd av den alvorlige virussykdommen Afrikans hestepest. Sykdommen har høy dødelighet og selv om den er mer vanlig i Afrika, Asia og Midtøsten, kan den dukke opp i Norge. Sykdommen kan forebygges ved vaksinering.

Smitten spres ved sviknott som suger blod. De kan bli med hestetransport fra andre land og kan på den måten dra med seg smitten inn i landet. Akkurat denne transporten av hester, er en utfordring forteller Siri. Oppfordringen til hesteeiere er å la hesten ha minst mulig direkte kontakt med andre hester på reise, da det ikke bare er Afrikansk hestepest man kan ta med seg av sykdommer.

pakke prøver 1 002Forebyggende tiltak mot smitte generelt

Mattilsynet oppfordrer generelt at man vasker hesteutstyr grundig og gjerne desinfiserer det. Bruk også et sett utstyr til en hest og vask det evt. om man må bruke det på en annen hest. Vaksinering mot aktuelle sykdommer er i tillegg en viktig ting å ha kontroll på.

En stor utfordring for Mattilsynet er å ha kontroll over hvor alle hester er til en vær tid, forteller Siri. På sommeren er mange hester på beite og reiser generelt hele året rundt på stevner. Mange hester flytter også på seg fra en stall til en annen. Det fins i tillegg til de store hestestedene mange små private staller der eierne heller ikke har så mye kontakt med hesteorganisasjonene. Ved et behov har Mattilsynet derfor en stor utfordring til å nå ut til alle berørte.

paddock2Tiltak stallen kan gjøre

Innsekter trives i fuktig luft, ved vann, sølete bakke og rundt hestemøkk. I uteområdene er det derfor viktig at man ikke har stillestående vann i grøfter, gjørme eller leire på bakken. Vannkar som ikke blir skiftet og rengjort er i tillegg et sted hvor knott trives. I hestemøkk kan de formere seg, så en ren paddock med nytt vann er viktig.

Knotten er i motsatt fall ikke ivrig i solskinn og på tørre steder. Den er derfor mest aktiv på overskyet og fuktige dager i tillegg til kveld og natten. Inne er den heller ikke så interessert i å være, men kan komme inn gjennom åpne vinduer og dører. Det er derfor viktig at man har et godt ventilasjonsanlegg som fungerer, slik at man kan ha dører og vinduer lukket. Utenom beitetiden kan det også være et tiltak å ta hesten inn før knotten kommer på kvelden.

Bruk av insektsdekken og spray kan fungere, men spray har dessverre kortvarig virkning og flere av disse midlene kan ikke brukes til hester som skal slaktes til mat på et senere tidspunkt.  Dersom en veterinær skriver ut resept på et slikt middel, må det registreres i hestepasset at hesten er tatt ut av matkjeden, forteller Siri.

Ved utbrudd av en knottbåren sjukdom, kan Mattilsynet bestemme at dyrene skal holdes inne hele eller deler av døgnet.

 

Les mer om Mattilsynet her