Dyr som brukes til menneskemat og som trenger legemidler, skal få behandling av godkjente legemidler. Dette gjelder også for hest. I dag finnes det et MRL-regelverket (Maximum residue limit) som setter grenseverdier for hvor mye legemiddelrester det kan være i mat fra dyr.

I tillegg har man en liste med legemidler som ikke går inn under MRL-regelverket – kalt ”hestelisten”. Stoffer på den listen kan brukes for å sikre hesten den best mulige behandling om ikke noen andre midler finnes. Behandlende veterinær har da plikt til å sørge for en tilbakeholdelsestid på 6 måneder. Da skal alle legemidler være ute av hesten og den kan igjen inngå i matkjeden. Forordningen åpner allikevel for at stoffer på “hestelisten” kan benyttes selv om det finnes godkjent legemiddel om det kan gi tilleggseffekt av hensyn til dyrevelferd og smertelindring.

Det er “hestelisten” som nå blir oppdatert med 21 nye stoffer etter nøye vitenskapelig vurdering. Hovedsakelig stoffer til anestesi, betennelsestilstander, hjerte/karsykdommer, mage/tarmsykdommer, luftveislidelser, parasittbekjempelse og diagnostiske midler.

Som en følge av oppdateringen av “hestelisten” har man også justert noe på listen over legemidler som er godkjent.

Den nye forordning kommer fra EU pga EØS avtalen. Mattilsynet har sendt utkastet til høring med frist 17. februar 2014. Siden forordningen ikke kan påvirkes er høringen hovedsakelig av informasjonshensyn kan man lese på Mattilsynets nettsider.

Les mer på mattilsynets sider og se dokumentene her