Det er tredje gang seminaret hest i næring går av stabelen. Hest.no som arrangerer konferansen har laget et spennende program med hele fjorten foredrag.

Mange av foredragene er rundt temaet rideskoledrift, men her er det noe for alle, enten man er drivere av en rideskole, student som vil inn i næringen, driver av en utleiestall, styremedlem i en rideklubb, el.a.

Blant seminarene på konferansen kan nevnes: Rasjonell drift av staller, Hest og helse, Rideskolehesten, Pedagogikk for rideinstruktører, Økonomi for hesteforetak, klubbutvikling, Ridebunn og flere foredrag rundt rideskoledrift.

Konferansen avholdes 16. til 17. februar.

For mer informasjon og påmelding se nettsiden til konferansen her