Brukere på anlegget forteller at de er veldig fornøyde med hvordan det har blitt, men de er også spent på videre utbygging. Det er nemlig planer for enda større anlegg.

Det hele startet i 2016 da Hegren Rideklubb, Spann Rideklubb og Etne og Vindafjord Rideklubb slo seg sammen til Indre Haugaland Ryttersportklubb. Samme år stiftet så Indre Haugaland Ryttersportsklubb sammen med Faxi Islandshest forening, Haugaland Hestesport Arena AS. Sistnevnte fikk mandat til å bygge og drive hesteanlegget.

Styret i Haugaland Hestesport Arena bestod av medlemmer med stor kompetanse, som satte i gang prosessen med tomt, avtaler, søknader om midler og planer for selve anlegget. I samarbeid med arkitekt, som har hest som fagområdet, fikk man tegnet anlegget.

2020 06 13 20.05.48wwwMed seg i både skisse og forprosjektet hadde de Stallmestern, som utarbeidet planer, budsjetter, ga råd, bisto på møter, mm. Det ble avholdt flere informasjonsmøter der både arkitekt, styret og Stallmestern informerte. Styret dro også på befaringer med Stallmestern, for å se hvordan andre gjør det.

Det ble tidlig utarbeidet en budsjettoverslag så arbeidet med å skaffe midler kunne starte. Ved at flere klubber samarbeidet over kommunegrensene, i tillegg til at Norges Rytterforbund så på anlegget som et regions anlegg, gjordet sitt til at søknads stedene og mulighetene økte. Det ble sendt søknader til både tippemidler, interkommunale midler, satsningsmidler og kommunal støtte fra de 7 kommunene anlegget dekker. På toppen av dette måtte man få på plass et byggelån som senere har blitt ett kommunalt lån.

Styret gjorde en formidabel jobb med å skaffe midler og alle tillatelser som man trengte. Dette arbeidet krevde tålmodighet, frivillighet og kunnskap innen anskaffelse, ledelse, økonomi, byggeteknisk kompetanse, standhaftighet, mm. Styrets sammensetning og innhenting av kompetanse der det trengtes var en viktig suksess faktor.

Veien til anbuds utlysning på Doffin

Et så stort prosjekt støter på mange utfordringer som man sammen må finne løsninger på. Det kan for eksempel være utfordringen med å ha en rundbane til islandshester utenfor en ridebane. Ridebanen skal være inngjerdet, men ved stevner for islandshestene skal man ikke ha noe som hindrer publikum å se hestenes gangarter. Så hvordan løse det?

2020 06 13 20.40.40wwwEn annen utfordring er informasjon. Når et prosjekt går over mange år, så er det mye medlemmene av klubbene ikke får med seg av fremdrift. Når man så møtes kommer det mange meninger om anleggets utseende, behov, osv. Ved at klubbene stiftet Haugaland Hestesport Arena AS og ga dem mandat til å bygge anlegget, så ble det ikke interne konflikter i klubbene, slik mange andre klubber som planlegger anlegg opplever.

Materialvalg er et annet viktig punkt for et hesteanlegg, da slitasjen fra hester er stor på deler av anlegget. Enkelt sagt kan man kan kjøpe billig og regne med mye vedlikehold, eller man kan bruke litt mer på material og inventar som holder lengre og som minsker bruk av midler og ressurser til vedlikehold.

Utlysning av anbudet

Etter høsten 2016 og 2017 kunne man i 2018 sende prosjektet ut på anbud. Stallmestern utarbeidet et konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon i samarbeid med styret. Omega AS sendt det så ut på anbud. Det ble sendt ut som totalentreprise i 2018. Fordelen er at et firma står for all bygg og koordinering, fremfor at styret selv skulle koordinere mange firmaer.

Det som kan være en liten minusside ved en slik løsning, er at man da ofte ikke kan velge fritt, i forhold til material og inventar. Styret valgte derfor å ta ut for eksempel stallinredningen fra totalentreprisen, slik at styret kunne kjøpe og få montert dette selv i etterkant.

I tillegg til hoved firma trengs det avtaler med grunn, bygg, elektro og VVS.

Firmaene som var involvert var; Omega AS anbud og kontrakter. RISA AS grunnarbeider. Grude Bygg AS som sto for bygninger. Helgevold Elektro AS og Hervik Rør AS.

 

2020 06 13 20.06.07wwwEndringer som følge av kostnader:

Tidlig i prosessen ble det skissert en tegning over anlegget som ble en mal for videre arbeid, men selv om det ble noen justeringer underveis, fulgte planen med helt frem til entreprenør firma var valgt. Da ble det foretatt noen endringer.

En av dem kom som en følge for mange anlegg som planlegges, nemlig brannsikkerhet og brannklasse. Regelverket rundt brannsikring gjør at planlagte anlegg, får en fordyrende kostand pga at anleggene får en høy brannklasse med påfølgende brannsikringstiltak. Det mange da gjør er og reduserer planene, for derved å redusere kostanden ofte med flere millioner kroner.

For Haugaland Hestesportsarena medførte det at stallene ble flyttet vekk fra ridehallen slik at man nå må gå ut for å komme inn i ridehallen. Dette medførte at man måtte ha dobbelt opp med forrom, toaletter, mm, men allikevel ble det en mindre kostnad. En annen følge som ikke direkte har med økonomi, er at vaskespiltene blir lagt inne i selve stallene, med den følge at det blir fuktigere inn til hesteboksene.

En annen konstruksjonsmessig endring var selve ridehallene. Istedenfor å ha to separate lagde man en lang med skillevegg imellom. Dette ble også en billigere løsning.

Den fordyrende kostnaden som også er kjent for mange byggeprosjekter er grunnarbeidene. De blir ofte mye dyrere enn man tror, noe også ble tilfelle med Haugaland Hestesports Arena.

2020 06 13 20.17.15wwwInnvielse og drift

Byggestart ble desember 2018 og med innflytting av hestene ett år senere. Selve innvielse ble 18/1-2020.

Stedet har to ansatte som driver det daglige, mens kveldsforing går på rundgang mellom oppstallørerne. Oppstallørerne sier dette går veldig fint, da det ikke blir så ofte, med så mange å dele arbeidet på.

Det drives rideskole og en rekke andre ridekurs, i tillegg til stevner og aktiviteter.

Klubbene som eier Haugaland Hestesport Arena betaler en månedlig sum for bruken. Denne kostnaden dekker de inn gjennom bla stevner og kiosken.

Hva består anlegget av

Anlegget består av en lang isolert ridehall med fiber/filtbunn. Hallens rideflate er på 92*30, men kan deles inn i en mindre og en større hall.

Langs ridehallen er det stor dommerbod og god plass til publikum ikke bare kan se inn, men kan også se ut på den store utebanen og rundbanen.

2020 06 13 20.07.14www 2020 06 13 20.06.39www 2020 06 13 20.08.47www

I enden av ridehallen er det stort oppholdsrom med peis og serveringskjøkken/kiosk. Det er vaskerom, tørkerom, garderober, toaletter og kontorer.

2020 06 13 20.09.00www 2020 06 13 20.09.35www 2020 06 13 20.09.51www

Ute er det ridebane på 97*38 med rundbane på 250m rundt ridebanen. I tillegg er det ett rettstrekke for islandshester på 350 meter. Det er også en mindre utebane på 23*63 meter. Ridebanene ute har fiber og filt, mens islandshetsbanene har knuste masser til topplag.

2020 06 13 20.37.24www 2020 06 13 20.35.48www 2020 06 13 20.33.42www

Det er to separate staller. De inneholder begge 20 bokser, i tillegg til salrom, forrom, vaskespilt, toaletter, lager, mm

2020 06 13 20.30.50www 2020 06 13 20.20.14wwwjpg 2020 06 13 20.27.15www

Alle boksene har paddocker rett ut fra boksene, slik at hestene kan bevege seg fritt ut og inn. Alle paddockene er laget slik at man kan ta bort mellomgjerder dersom man ønsker at flere skal stå sammen, eller at en ikke bruker sitt område, men heller leies ut i de større paddockområdene.

2020 06 13 20.32.25www 2020 06 13 20.31.18www 2020 06 13 20.31.46www

Utenfor begge stallene er det nedsenket konteiner til hestemøkk. Det er mao lett å tømme trillebårene i tillegg til at man får et rent og oversiktlig uteområde.

En driftsbygning og lager er satt opp med god plass og høyt under taket slik at maskinell hjelp kommer enkelt til.

2020 06 13 20.09.08wwwDet er gode parkeringsforhold både for privatbiler og hestebiler.

Gjestebokser til hele 70 hester er satt opp bak driftsbygningen. På den måten kan man huse store stevner der inntekten for boksleie går til klubben, istedenfor å leie inn dyre gjestestaller.

Det er kodelås på dører og et godt planlagt og utført brannsikrings system.

En siste ting er at det er gode turmuligheter rundt anlegget.

 

Veien videre

Byggingen av anlegget er på langt nær ferdig. Høsten 2021 blir det bygd overnattingsplasser til 55 over kafeteriadelen i ridehallen, noe som åpner for enda mer inntekt og aktivitetsmuligheter.

Rett sør for anlegget er det et område på 35 mål som på sikt skal planeres, hvor det så skal bygges flere staller og flere arenaer.

 

 

2020 06 13 20.40.44wwwLes mer om anlegget på deres nettside ved å klikke her eller på Facebook siden her

 

Les også om Haugaland Hestesport Arena som et forbildeanlegg i kunnskapsportalen Gode idrettsanlegg ved å klikke her

 

Indre Haugaland Ryttersportklubb her

 

Faxi Islandshestforening her