En HKT gruppe er tenkt å kunne trå til under og etter en ulykke. Det er nemlig slik at under en ulykke så skjer det mye som skal håndteres der og da, men vel så viktig er oppfølgingen i etterkant.

 

På et anlegg kan det oppstå brann, byggetekniske skader som for eksempel at et gulv gir etter, oversvømmelser, ras, skogbrann som gjør at man må evakuere stallen, større skader ved ridning, ridehall som raser sammen, stengning av brannvesen, mattilsyn, arbeidstilsyn eller kommunen og andre hendelser.

 

Det er vanskelig å forberede seg for alt, men dersom man har et team på for eksempel 6 stykker, litt avhengig av størrelsen på anlegget så kan man være noe mer beredt.

 

Arbeidsoppgavene kan justeres til flere eller færre personer men her er en løsning:

 

         Ansvarlig for koordinering av ulykken, hjelpearbeidet og tiden etterpå

         Ansvarlig for hestene under og etter ulykken

         Ansvarlig for ansatte, brukere og andre kunder

         Ansvarlig for presse

         Ansvarlig for oppfølging opp mot myndigheter

         Ansvarlig for økonomi og kontakt med forsikringsselskap