Det finnes en rekke krav om brannsikring og brannalarm i husdyrrom, og som dyreeier må du sette deg inn hva som gjelder for ditt dyrehold. Du kan selv gjøre mange tiltak for å forebygge brann og redusere skadeomfanget. Fjern mulige brannfeller, lag kriseplan og øv på brannslukking og evakuering.

Les mer på mattilsynet.no