Det var under en reise i Danmark Stein Roger Lerum kom over produktet, som har mange fordeler fremfor tradisjonelt strø. En ting er selve produktet i bruk hos hestene, men vel så viktig er fordelene produktet har etter bruk.

I Norge er det ikke nok hvetehalm og kvaliteten er ikke helt god nok til at det kan startes produksjon i Norge. Halmen må være skikkelig tørr og det er ikke ofte vi har god nok høst i Norge til denne kvaliteten, sier Stein Roger.  Pelletsen produseres derfor i flere land i Europa, der det også har vært i salg i noen år. Stein Roger forteller at de allerede har solgt flere vogntog siden starten i desember.

 

Leveres på pall og kan stå ute

Produksjonen av halmpelletsen foregår at halm fra hvete (men også raps) renses, snittes og tørkes før det pelleteres. I prosessen blir pelletsen varmet over 100 grader slik at soppsporer og bakterier drepes.

16_kg-_20_kg_poserHalmpellets leveres på pall som igjen er pakket i sekker på 15-20 kg. En pall med pellets gir et gjennomsnittlig årsforbruk for en hest. Halmpellets fryser ikke så den kan lagres utendørs.

Rengjør boksen for absolutt all annen type strø. Legg ut ca 14 kg halmpellets pr kvm boks. Dette vil se ut til å være altfor lite. Men etter noen dager har hesten tråkket dette opp til et mykt, men fast underlag, som er lettere å møkke enn noe annet.

Halmpellets har en sugeevne som er 5-6 ganger sin egenvekt, da den ikke skal vannes ut slik som trepellets. Dersom halmpellets skulle støve noe, kan man dusje på med litt vann, dog svært lite. Bruk gjerne en hagekanne med spredetut. Jeg har ikke behøvd å vanne enda – sier Stein Roger.

Fargen på pelletsen er noe mørkere enn flis, men vil allikevel ikke gjøre boksen for mørke. For hestene vil halm vanligvis gi en viss grad av interesse i forhold til å spise av strøet, men det viser seg at hestene ikke er interessert i å spise pelletsen.

Store besparelser ved utmøkking

Ved utmøkking av stallboksene er pelletsen enkel å jobbe med. Mengden strø som hives blir mindre en ved bruk av flis.Dette vil gi store kostnadsbesparelser i forbindelse med kjøp, men også ved deponering, enten man kjøper denne tjenesten, eller utfører den selv forteller Stein Roger.

En annen fordel Halm pelletsen har er at halmen og hestemøkken ikke binder nitrogen. Dermed trenger ikke hestemøkk og halmpellets kompostering, men kan brukes rett på jordene i motsetning til flis som må komposteres.

For mer informasjon kontakt Stein Roger Lerum