2017 07 26 10.36.43

Alle næringer ønsker vekst, slik er det også innen hestenæringen. Det være seg at det blir flere hester i Norge, økning i økonomien for driftere, økning i aktivitet med hest og de sportslige resultatene. Men all vekst bruker ressurser og all vekst bør derfor være grønn. Hvordan kan så hestenæringen få en grønn og positiv vekst? 

Alle som driver med hest sier at det er noe man ikke blir så rik av, men driver man et hestesenter så ønsker man at økonomien er god, men også at driften og anlegget utvikles og vokser generelt.

Vekst går nemlig ikke bare på økonomien, men i det fysiske anlegget, driften, aktiviteten, osv. På et høyere nivå ønsker man også at det blir flere anlegg i Norge, flere hester og utøvere, samt flere firmaer som selger varer og tjenester.

All denne veksten, om den er lokal, eller nasjonal, forbruker ressurser. Det er disse ressursene man må se på om kan bli grønnere og dermed bedre for kloden. Dette er et felles ansvar for all næring, og med dagnes teknologi og muligheter, vil det ikke bare være bra for kloden, men også gi positiv vekst for næringen.

Grønn vekst er mao vekst uten at miljøet eller naturen tar skade.

Konkrete kan dette gjelde utøvere, driftere, selgere og produsenter. Det offentlige kan gjøre endringer i regelverk og det kan komme støtteordninger og andre motivasjonsfremkallende tiltak.

I en rekke artikler vil de enkelte områdene bli belyst nærmere med utfordringer og løsninger som taler for og imot.