Stallmester har hatt over 300 henvendelser siste to årene hvor av ett 60 tall har fått bistand over tid. Mange av de 300 henvendelsene er om ridebaner. Det er også det fagområdet der mange har en mening og gjør det hele litt vanskelig. Ryttere som bruker banen kan være alt fra fornøyd til å nekte å bruke banen.

Dette kan bla skyldes hvilken gren man bedriver, om man rir fast rett etter at banen er vedlikeholdt, om man liker fiber/filtbaner bedre enn sand med flis, erfaring, osv. Nye baner er det også debatter om i forhold til alt fra pris, valg av type bane til hvem som skal bistå i arbeidet.

Følgende av alle disse meningene har resultert i at rådene fra Stallmestern ikke alltid følges. For mange har derfor nye baner og oppgraderinger av gamle baner, blitt til frustrasjon mer enn en suksess.

rapportDet er mange grunner til at råd ikke følges

En av grunnene er at de som har bestilt rapporten ikke er de som ender opp med å sette i gang arbeidet. Det kan for eksempel være at et styre i en klubb som bestilte rapporten, ikke sitter som styret når arbeidet skal gjennomføres.

Det kan være at noen brukere bestiller rapporten mot eiers vilje eller viten. Mao at eier av banen da gjør det da på sin måte.

Det kan for eksempel være uenigheter i en rideklubb som gjør at en del av klubben bestiller rapporten mens den andre delen av klubben gjennomfører slik de mener er riktig.

Økonomi er ofte en faktor. De fleste vil spare penger og hører da på noen som har en smart idé, eller har sand liggende i nærheten, og som de mener er helt fin til ridebane.

Erfaring eller at man tror man har erfaring, er den siste grunnen. Det er nemlig mange utførende entreprenøren eller leverandør av sand, som mener de vet hvordan baner skal lages eller at de har sand de mener er helt fin.

De som setter i gang arbeidet har mao mange ganger ikke eierforhold til rapporten, har løsning de mener er bedre eller at de faktisk ikke vet at rapporten fins.

Hva er så de vanligste feilene

Det bærende underlag har de fleste gjort riktig, men når man kommer til justeringslaget og topplaget så skjer det fort at man gjør noen feilgrep.

Det vanskeligste feilen med topplaget er valg av sand. Det kan enten være at det velges knust masse som gir en hard og støvete ridebane, eller at det brukes natursand som ikke har nok binding og dermed blir en synke myr.

Ved oppfriskning av eksisterende baner er det også mange eksempler på at man anbefales en ting og så putter man i noe helt annet.

Ved anlegning av nye baner er det mange som også gjør feil med justeringslaget. Det er bla at man bruker for grov sand, som dermed blander seg med topplaget, om man ikke benytter duk for å skille massene.

Hvordan sørge for at det blir suksess?

Det aller viktigste er at man får et eierforhold til rapporten man får. Er det uenigheter så be «motparten» om i alle fall å lese rapporten før man gjør noe.

Får man ett annet råd som ikke er i tråd med råd eller rapport fra Stallmestern, så ta kontakt og sjekk om det er et godt råd man har fått. Det er jo nemlig slik at sand er ikke bare sand og det fins flere måter å lage en god ridebane på.

Ta ansvar for å videre bringe råd eller og rapport videre dersom man for eksempel går ut av et styre.

En annen viktig ting er å spør en gang til om man ikke er 100% sikker på hva rapporten sier.

 

Husk at feil tiltak kan redusere bruksmuligheten på banen og koste mer enn hva man hadde planlagt.

 

Les mer om ridebaner på www.ridebane.no