En stor forutsetning for aktivitet i rideklubbene er at det finnes nok anlegg. I tillegg til anlegg bør de ha en god standard. Forbundet ønsker derfor at det bygges flere og bedre anlegg. Mari Viko Rasmussen hadde satt sammen et godt program for de langt over hundre deltagerne.

Konferansen ga informasjon og tips til de som planlegger å bygge, de som holder på, de som skal renovere og driftsmessig for dem som allerede har anlegg.

Første steg på veien til et anlegg eller oppgradering, er økonomi og tillatelser. Helene Bugge fra Bad, park og Idrett hadde innlegg om forarbeidet opp mot tippemidler, om å få ønskene inn i kommunes planer via idrettsrådene og viktigheten av politisk arbeid.

Hestemiljøet i Norge er blitt stort så et viktig fora for miljøet er idrettsrådene som finnes i kommunene. Der bestemmes mye og ved å ha en talsmann i rådet vil hest komme mer på agendaen, enn om man ikke engasjerer seg i rådene, er formaningen fra flere hold.

Kommunene har planer for idretten og arealbruk. Skal man lykkes med både den økonomiske siden og den konkrete byggetillatelsen så er det viktig med engasjement opp mot både administrasjonen og politikerne.

Flere økonomiske muligheter

Det finnes flere støtteordninger fra det offentlige og private sektoren som kan være med på å muliggjøre bygging av anlegg. Kommunene kan gi delfinansiering eller og lånegarantier. Tippemidler er derimot en stor mulighet.

Det kan gis tilskudd til 1/3 av godkjent kostnad på ridehall maks 1 mil til 20*42 m hall, inntil 1,5 mil til 20*60 hall. I tillegg kan man få opptil 0,5 mil til garderobe, inntil 0,7 mil til stall for inntil 30 stallplasser. Har man større anlegg vil det bli særskilt vurdert. Ute kan man få tilskudd opp til 0,7 mil for ridestier og opptil 0,7 mil for utendørsbaner.

Husk! Hele bygget må fullfinansieres da tippemidler kommer i etterkant av at bygget er ferdig bygget.

Etter at bygget er oppe kan man få momskompensasjon. Den ordningen ble innført i 2010 og kan gi store refusjoner. Søknadsfristen for 2013 er 1.mai. Robert Ruud tilførte senere på dagen at man får momskompensasjon på brutto priser. Et anlegg som koster mye, får man mer refusjon på, slik at det kan være smart og ikke alltid tenke at billigst er best.

Aarskonferansen Stallmestern med innleggByggeprosess tips fra Stallmestern.

Skal man bygge nytt skal man tillate seg å bruke tid på å drodle, tenke stort, dra rundt og se hvordan andre gjør det, snakk med andre. Går man for fort frem, kan man tegne en løsning som gjør at de enda bedre løsningene ikke kommer frem, før anlegget står der og man har for eksempel et fortyngende system, etc. innledet Stallmestern sitt innlegg med.

En viktig dimensjon man må ha med når man begynner å få ønskene ned på papir, er å få med alt som omhandler oss mennesker som skal både drifte, ri og bruke anlegget. Forskning viser at vi påvirkes mye av de fysiske omgivelsene. Innenfor pedagogikken kalles det ofte for den tredje pedagog. Det fysiske rom er mao en stor hjelp for å få det miljø og klima man ønsker.

Enkelt beskrevet kan man tenke seg at man kommer inn i et lokale der skuldrene senker seg, man får lengre lunte, blir hyggeligere og man vil gjerne bidra mer til å holde stedet slik. Blir man avslappet så vil også de rundt seg bli det og til sist de som er vel så viktig – hestene vil også bli det. De merker fort om man er avslappet og i godt humør.

Tenk helhet og sjekk regelverket

Etter drømmer og den menneskelige siden så må man ta hensyn til regelverket. Det er ikke bare byggtekniske krav, men man må ta hensyn til hestens ve og vel, idrettens krav, samfunnsmessig sider som friluftsloven, veitrafikkloven, mf. Videre er mange regler rettet mot publikum, ansatte, Helse og Miljø (HMS), universell tilpasning, økonomi, med mer

Ved planlegging av et anlegg er det å tenke helhet og hvordan det hele vil bli den dagen det er full drift. Hvor skal snø lagres, blir det lang vei å leie ut hestene til paddock, bæring av vann, kan publikum gå fra parkering til publikumsområdet uten å krysse hestene, osv.

Tips: Tenk tidsbruk ved drift – blir anlegget praktisk, blir stallgangene for trange, lagrene for små, osv. Det er bedre å ha en boks mindre enn å ha brukere og ansatte som konstant er misfornøyd.

Forhåndskonferanse til god hjelp

Når man har konkretisert planer så bør man avholde en forhåndskonferanse med kommunen. Etter plan og bygningsloven er kommunene pålagt å tilby et slikt møte. Der får man avklart alle forhold rundt tomten som man ønsker å bygge på. Er det et NLF-området, innenfor markagrensen, hva med naboer, trafikk og ridestier. Er det en bekk eller elv ved anlegget så er det kanskje byggeforbudssone, dyre, planter og andre kulturhensyn som må tas. Hvordan er det med vann og avløpsmuligheter? I tillegg skal kommunen ha en plan for gjødsel og en for det estetiske utseende på anlegget.

Etter forhåndskonferansen må man lage komplett søknad med en løsning på utfordringer som dukket opp på forhåndskonferansen. Denne rammesøknaden som det heter har en behandlingstid på inntil 3 måneder. I denne tiden kan man lage anbud og anbudsplaner, samt mer detaljerte budsjett.

Etter en rammesøknad er godkjent må anbud hentes inn og avtaler må lages. Så er det bare å søke om igangsettelsestillatelse før man er i gang til å realisere drømmen.

Det skal være gøy

Husk at prosessene skal være gøy og skal binde klubben sammen. Viktig da er å huske på at de som frivillig bruker tid på prosessen, blir støttet opp om, og at man tar uoverensstemmelser på en konstruktiv måte.

Suksess ligger i god klubbdrift

En god klubbdrift er nøkkelen til suksess. Torkell Seppola og er rådgiver kompetanse i Norges Idrettsforbund. Sammen med Turid Thorbjørnsrud fra Sørum idrettslag hold et grunnleggende foredrag om oppbygning, funksjoner og gode råd rundt klubbarbeid.

Råde og Onsøy Rideklubb samt Tromsø Ryttersportsklubb presenterte sine klubber. Hvordan de driver, aktiviteter og anlegg.

Robert Ruud kom med noen viktige tips rundt driften. Et av dem er at klubben får kostnadene via seg og ikke via private. På den måten får klubben momskompensasjon.

stand ideetorgIdétorg, fagpanel og erfaringsutveksling ble prioritert

Erfaringsutveksling er viktig og under konferansen var det satt av tid til nettopp dette. Flere spørsmål ble så tatt opp i fagpanelet som var satt sammen av president Per Anders Owren, anleggsveileder Steinar Håkonsen, anleggsveileder Robert Ruud, Stallmestern Thor Gunnar Mathisen og Helene Bugge fra Bad, park og idrett.

Hele konferansen ble avsluttet med idétorg der hele 9 temaer var dekket. Klubbutvikling, grenhjørnet, aktivitet, stevnecafé, anlegg, advokat, NAV, Hest & Helse samt Ungdomsarbeid og kosthold.

 Les mer om Bad Park og idrett her

Les mer om stallmestern.no her

Les mer om Råde og Onsøy Rideklubb her

Les mer om Tromsø Ryttersportsklubb her

Les regler for momskompensasjon her