For 5 år siden fortalte Harald og Tore Gjesti, til Trav og Galopp nytt at det er på Sagene i Mariadalsveien 148 de hører hjemme. Nå har derimot tiden kommet for å flytte på seg til mer hensiktsmessige lokaler.

Fra 1.Januar vil de holde til i Økern torgvei 13 som ligger vegg i vegg med Bjerke Travbanes stallanlegg.

Det var Olaf Gjesti som alt i 1914 kjøpte Maridalsveien 148. I 1924 etablerte han Olaf Gjesti & sønn. Firmaet har siden da levert varer til stallene i Oslo området. Lokalene består av to små bygninger som gir lagring av større kvanta vanskelig. Veien dit er enveiskjørt, trang og det er ofte vrient med parkering. Ny større lokaler og med enklere adkomst vil gi en enklere drift.

Gjestis_beliggenhet_i_dag_p_vr_side_av_Maridalsveien

 

 

 

 

 

 

 

Store endringer i løpet av nesten 90 år

Utviklingen i landet de siste 90 årene har vært stor og firmaet har opplevd alt fra et stort hesteantall til nedgangstid og igjen oppgangstider. De siste 10 årene har hesteantallet økt i Norge og det har dermed blitt større etterspørsel etter grovfor, kraftfôr, flis og andre tilleggsprodukter. En utvikling de har merket er at flere kunder ønsker ensilasje men at den skal være så tørr som mulig. Faren med det er at det kan oppstå tørr mugg. Kulden bevarer bedre så det er spesielt om sommeren dette kan oppstå. Det er generelt behov for mer kunnskap på området.

Gjesti er en bedrift som mange bruker og som de fleste har hørt om. Stallmesterns egen stall har vært kunde hos Gjesti siden 2002 og det går som oftest ikke mer enn ett par dager fra du ringer til alle varene står på gården. Den servicen, vennligheten og kunnskapen de ansatte besitter om produktene gjør at man forblir kunde over lang tid.

 

I_dag_har_de_to_lagerhallerBesøk Olaf Gjesti & sønn på deres nettside her

 

 

 

Det er med vemod at en så gammel institusjon som Olaf Gjesti & sønn flytter på seg, men for og overlev i konkurransen med andre, må vi nå flytte på oss sier Tore Gjesti.

For 5 år siden fortalte Harald og Tore Gjesti , til Trav og Galopp nytt at det er på Sagene i Mariadalsveien 148 de hører hjemme. http://www.tgn.no/id/11052270 Nå har derimot tiden kommet for å flytte på seg til mer hensiktsmessige lokaler.

Fra 1.Januar vil de holde til i Økern torgvei 13 som ligger vegg i vegg med Bjerke Travbanes stallanlegg.  

Det var Olaf Gjesti som alt i 1914 kjøpte Maridalsveien 148. I 1924 etablerte han Olaf Gjesti & sønn. Firmaet har siden da levert varer til stallene i Oslo området. Lokalene består av to små bygninger som gir lagring av større kvanta vanskelig. Veien dit er enveiskjørt, trang og det er ofte vrient med parkering. Ny større lokaler og med enklere adkomst vil gi en enklere drift.

Store endringer i løpet av nesten 90 år

Utviklingen i landet de siste 90 årene har vært stor og firmaet har opplevd alt fra et stort hesteantall til nedgangstid og igjen oppgangstider. De siste 10 årene har hesteantallet økt i Norge og det har dermed blitt større etterspørsel etter grovfor, kraftfôr, flis og andre tilleggsprodukter. En utvikling de har merket er at flere kunder ønsker ensilasje men at den skal være så tørr som mulig. Faren med det er at det kan oppstå tørr mugg. Kulden bevarer bedre så det er spesielt om sommeren dette kan oppstå. Det er generelt lite kunnskap på området.

Gjesti er en bedrift som mange bruker og som de fleste har hørt om. Stallmesterns egen stall har vært kunde hos Gjesti siden 2002 og det går som oftest ikke mer enn ett par dager fra du ringer til alle varene står på gården. Den servicen, vennligheten og kunnskapen de ansatte besitter om produktene gjør at man forblir kunde over lang tid.

 

Besøk Olaf Gjesti & sønn på deres nettside her 

http://www.gjesti.no