Stipendet ble delt ut for første gang i år og skal deles ut vært år i ti år. Formålet med stipendet er å gi ett bidrag til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

Noen av kriteriene for å få midler er at midlene fortrinnsvis ikke skal gå til enkelttiltak, men ha varig verdi. Det kan være relatert til anlegg, arrangementer, etc., men skal ha som hensikt å øke interessen for og styrke norsk ryttersport.

Av de 101 søknadene som kom inn ble det plukket ut ti klubber som hver fikk 100.000, –

De utvalgte klubbene var:

 

Bruråk Hestesportsklubb

Drammen og Omegn Rideklubb

stipendvinnerGrenland Ryttersportsklubb

Indre Haugaland Ryttersportsklubb

Nord-Østerdal Hestesportsklubb

Sandnes og Jæren Rideklubb

Skedsmo Rideklubb

Sletten Kjøre og Rideklubb

Søndre Nordstrand Rideklubb

Sørlandsparken Rideklubb

 

Neste søknadsfrist er 30.november 2020

 

Les mer om stipendet ved å klikke her