Vi møter en ”hestemann” som er levende opptatt av hesten helse og er overbevist om at stallens miljø er med på å bestemme prestasjonene til hestene. Dette er bakgrunnen for at firmaet AqtiTech AS har fått innpass i stallen til Are.

Firmaet AqtiTech AS har utplassert to systemer. Det ene er et apparat som Ioniserer luften. Maskinen produserer negative og positive ioner. Dette renser luften og enkelt fortalt får utjevnet de positive og negative ionene slik at luften blir balansert og ren. Følgene er at dårlig lukt, statisk elektrisitet, luftbårne bakterier, støvpartikler og allergener, mugg- og soppsporer og flyktige organiske gasser (VOC) forsvinner.

Det andre apparatet de har installert er behandling av drikkevannet til hestene. Hovedvannledningen har fått påkoblet en maskin som tilfører elektrolytisk aktivert vann med høy PH verdi. Dette gjør sitt til at vannet renses for alle mulige bakterier, virus, mugg, sopp, m.m. Vanligvis har vannet i springen en PH verdi rundt 5-6. Etter behandling har vannet rundt PH 9.

Resultatet er at hestene drikker mer vann. Are har etter innstalleringen av begge maskinene og i tillegg bytting av vinduer i stallen, (se mer lengre ned i artikkelen) fått frem det beste i hestene sine, slik at han har vunnet mer løp i år enn i fjor. Om tiltakene har påvirket hestenes prestasjoner er vanskelig å påvise eksakt, men Are tror det har bidratt.

     Ioniseringsmaskinen_i_boksenPH_vannbehandlingvifte_i_vaskespiltet   

En erfaren trener

Are Hyldmo har lang erfaring med hest. Det hele startet i 1972 da han ble med en kamerat til Øvrevoll. Der hjalp de til med å stelle hestene. Det ble mer og mer hest og planen hans var egentlig å bli veterinær, men ble i 1983 trener istedenfor. Etter å ha hatt stall på Nordby gård i Bærum de fleste årene, har han nå den nyeste stallen på Øvrevoll.

Stallen_med_vannet_gulv_fr_kostingenDen ble bygget av ing. Finn Kikut  i 2006. Stallbygget består av en enkel en etasjes konstruksjon med 20 bokser, vaskeplass, salrom, vaskerom, toalett og et kontor. Stallen har høyloft og er fullisolert. Veggene består av elementvegger som ble løftet på plass.

Da veggene var vel på plass så man at vinduene åpnet innover. For en stall er dette ikke en brukbar løsning. Kombinert med et ventilasjonssystem som består av en vifte som blåser luft ut av veggen i vaskespiltet og små ventiler i boksene ble luften for dårlig.

For å bøte på dette ble det satt gitter i enden av stallgangene slik at man kunne ha åpne dører og dermed få frisk luft inn. Et annet tiltak var å lage enda flere luftepiper i taket. Til sammen er det nå 4 stk. Selv med disse tiltakene så forteller Are at det var som en storm i stallen når dørene sto åpne og stille stående tung luft når kulda kom og dørene ble lukket.

For Are ble dette en utfordring som har vart i mange år og han er ikke i tvil om at dette har påvirket prestasjonene til hestene. Det er Øvrevoll Galopp som eier stallen og i år 2010 satte de for Are endelig av midler til utskiftning av vinduene.

Bekymret for rekrutteringen i Norge

Are har 4 faste hjelpere i stallen. Han er derimot bekymret for den Norske rekrutteringen til galoppsporten. De nye som kommer inn er som oftest fra utlandet.

Dagsrytmen i stallen er den samme uken igjennom. Det møkkes ordentlig i boksene om morgenen og en litt ”lettere” møkking på kveldingen.  Hestene går i skrittemaskin og ris daglig. Paddocker er det ikke så mange av på Øvrevoll. De 2 Are har tilgjengelig brukes derfor på rundgang. For å bøte på slitasjen i paddockene har Are fjernet jord og lagt grus og sand slik at det ikke blir gjørme i dem.

Stallen_med_vinduer_som_endelig_gr_utoverVindu_med_gitter_og_ventil_ved_siden_avSkrittemaskinen

Skrittemaskinen som tar 6 hester tok Are med seg fra forrige stall, men fikk bygd tak og vegger der den nå står. Are forteller stolt om skillene mellom hestene i skrittemaskinen. Før gikk hesten igjennom og til neste hest noe som skapte mye kaos da klipsene nederst røk hele tiden. Are har derfor selv kjøpt rør og laget nye skiller som fungerer bra med strøm.

Da Stallmestern var på besøk hang høynettene på utsiden av boksdørene. Dette var for at hestene skal spise høyet over tid og ikke trampe det ned i boksene. Galopphester står mye inne i boksene så dette motvirker mulige uvaner hos hestene.

Av kraftfôr får de Energi, knust havre, Alfalfa, Olje og Selen. De yngste hestene får Oppdrett. Havren går gjennom en knuser slik at frøene åpner seg før det gis hestene. Dette gjør at næringsopptaket fra havren blir bedre. Hele havrekorn har en tendens til å komme hele ut igjen.

Flere_bokser_har_ftt_plate_p_veggene_over_de_istykkerbitende_plankeneDyrt og bygge billig

Are er ikke i tvil om at det kan bli dyrt å bygge billig. Materialvalg i boksene er i tillegg til ventilasjonen, et eksempel på at enkle billige boksvegger på sikt kan bli dyrt. I tillegg kan slitte bokser være skadelige for hestene og det er heller ikke estetisk pent for oss mennesker å se på en istykkergnagd stall.

Et tips som Are fikk var å sette inn veggene med tretjære. Han fikk forsikringer om at det ikke var skadelig for hestene om de gnagde på det, men det ga mye tjære lukt en god stund. De veggene som er blitt ekstra slitt har fått påsatt plater som hestene ikke klarer å gnage på.

Helsen til hestene er viktigst

Penger bestemmer mye ikke bare rundt bygging av anlegg, men også rundt hesteholdet. En galopphest i trening er relativt kostbart så mange eiere forventer premier i løpene, men Are er bestemt på at det aldri skal gå ut over helsa til hesten.

 

 

Besøk Stall Hyldmo på deres nettside her

Les mer om AqtiTech AS her

Besøk Øvrevoll Galopp her