Fugler i stall

Fuglekvitter kan være en beroligende og koselig lyd, men vi vil aller helst høre den utendørs. Det er derimot mange fugler som trives godt innendørs i staller og ridehaller. Dette kan fort bli et problem for hester og mennesker.

Noen fugler som kvitrer og flyr fritt inn i stallen eller ridehallen er et hyggelig og beroligende tilskudd til livet med hest, men det kan ha flere ulemper enn hygge.

Det er mange måter ulempene kan vise seg. Den mest synlige er avføringen som fuglene legger fra seg over alt. Denne avføringen kan inneholde virus og bakterier som kan være skadelig for andre dyr og mennesker. Spytt eller gulpeboller er på samme måte en smittebærer.

Fjær og dun som fuglene mister kan inneholde allergener. I tillegg vil fugler som flyr bidra til svevestøv. I mange staller og ridehaller er det store mengder støv på bjelkene som fuglene lander på. Vær gang de lander og letter virvler de opp støvkorn som er mindre enn 4 µm (mikrometer 4/1000mm). Disse partiklene er små nok til å trenge inn i de nedre luftveiene til hestene og kalles respirable. 60-70% av støvpartiklene er i den kategorien. Det er disse partiklene som irriterer og som kan bære mikroorganismer slik at hester med hoste kan fort få andre farlige luftveisproblemer.

Reder som fuglene lager inneholder ofte parasitter, lopper, lus og andre mikroorganismer. Den siste utfordringen med fugler i stallen er at de drikker fra drikkevannet til hestene og de spiser av maten til hestene. Dette kan gi mulighet for smitteoverføring ved at fuglene legger igjen ”visittkort” i matfat, drikkevann og annet matlager.

 

Fugl_i_stallVirus

Virus er en liten organisme som okkuperer en celle og formere seg for deretter å gå til andre celler. Viruset flytter seg fra en fugl via spytt eller avføring. Når en fugl har gitt fra seg spytt eller avføring, kan virus leve der i lang tid alt avhengig av temperatur, surhetsgrad(PH), UV-stråling og fuktighet. Det er rapportert virus som har overlevd i avføring i en hel måned under temperatur på 4 grader. Ved 20 grader har virus overlevd i en uke.

Det er ikke mange som blir smittet av virus fra fugler i året, men de som blir får ofte et alvorlig sykdomsutbrudd som kan resultere i død. De som blir smittet har blitt dette gjennom nærhet til syke fugler og eller dens avføring.

 

Lus og lopper

Lus og lopper. Lopper lever i reder hos fuglene der de lever av organisk materiale. De kan spres til mennesker og gi plagsomme bitt. Ofte ender de i senga. De kan derimot ikke formere seg av menneskeblod og vil dø etter noen uker.

 

Skader på bygninger

Skader på bygningene kan oppstå på forskjellige måter. Den vanligste er fugleavføring som kan etse seg inn i materialet. I tillegg er det skader som oppstår ut i fra den enkelte type fugls behov.

 

Bakterier

Bakterier finnes det mye av blant fuglene. Den mest vanlige er salmonellabakterien som er årsaken til mage og tarmsykdommer. Ved et sykdomsutbrudd ser man som oftest syke fugler som ser daffe ut og bruser med fjærene. De dør som oftest av blodforgiftning etter et par dager.

Bakteriene er som oftest vanligst fra juletider til sommeren. De sprer smitten via for eksempel via smitte via for de forurenser med avføring. Smitten kan overføres til andre dyr og mennesker.

Dersom man ser syke eller døde fugler bør man kontakte veterinærinstituttet og få dem sendt inn for undersøkelse. Er det salmonella skal dette meldes til mattilsynet.

 

Hvordan hindre fuglene til å komme inn i bygningene

Fuglene er vanskelige å fjerne når de først har kommet inn i bygninger, men det er noen ting man kan gjøre for å bøte på problemet.

Sprekker i bygningene der fugler kommer inn, kan enkelt tettes ved hjelp av hønse/flue netting. Hull kan også tettes ved hjelp av grov stål ull. pne_drer_bidrar_til_at_fugler_kan_komme_innOftest er det derimot dører som står åpne som er letteste veien inn for fuglene.

Utenfor på selve bygningene kan man montere tynne vaiere i lav høyde så de ikke kan lande, men heller ikke flyr på vaieren. Det finnes i tillegg plastpigger som står opp fra underlaget og har samme funksjon. Det fines elektriske impuls muligheter som skremmer fuglene men som ikke skader dem.

Rovfugler er en trussel for mindre fugler. Det finnes derfor mange ugle og andre rovfugl imitasjoner som kan settes på strategiske plasser. Disse vil forhåpentligvis fungere som et fugleskremsel. En bevegelig fugle ”uro” kan man lage selv og få en god effekt når den svaier i vinden. Lag en fuglekropp og påmontert ved hjelp av ståltråd to vinger slik at de blir bevegelige. Mal det hele slik at det ligner en stor rovfugl og få montert den slik at kropp og vinger svaier i vinden.

 

vask_av_stall_er_viktig_forebyggendenRengjøring av stallen er et viktig forebyggende

Selv om fuglene kanskje ikke har forsvunnet helt fra bygningene så er det allikevel viktig forebyggende å rengjøre stall og ridehall for fugle avføring, gulpeboller, fjær og reder. I tillegg vil store mengder støv fra annen drift virvles opp ved mange fugler.

Bruk hansker og maske når du fjerner fuglereder og rengjør på steder med mye rester etter fugler. En årlig høytrykkspyling av bygget generelt og bjelker spesielt er viktig.

 

Få hjelp av firmaer og gjør det du kan selv

Det finnes mange skadedyrfjerningsfirmaer på markede. De kan hjelpe med det meste, men fugler som flyr inn en dør har de fortsatt ingen god løsning på.

Et viktig tiltak man selv kan gjøre er å sikre lagringen og tilgang til kraftfôr og annen type mat og tilskudd til hestene. oppbevaring_av_kraftfor_mmOppbevar dette i lukkede rom eller i lukkede dunker slik at fuglene ikke kommer til. Holder man orden og et godt renhold i tillegg til at dører lukkes når de ikke brukes så vil man sammen med en del av de andre tiltakene ha visse muligheter til å redusere fuglebestanden og om ikke i alle fall minske problemene fuglene kan gi.