En løsning som har kommet på markedet i Norge, er det Danske firmaet Frostline sine vannautomater. Vannkarene fungerer hele vinteren uten strøm av noe slag.

Løsningen bygger på at vannledningene til paddockene graves ned til frostfri dybde. Der vannposten skal stå går det et rør opp til vannkaret. Dette røret tømmes når hesten har drukket ferdig. Det blir da ikke noe vann igjen over frostfri dybde.

Hvordan fungerer det

Drikkekaret er laget slik at hestene presser neseroten mot metalltungen for å få vann og kan dermed drikke fritt med mulen. Ventilen som åpner seg er plassert nederst i frostfri dybde. Når hesten tar bort presset, stenges ventilen og vannet som er i røret renner ned og ut i grunnen.

Selve metalltungen som hesten presser neseroten mot, har et belegg som gjør at hesten ikke «fryser» fast. For at vann i skålen ikke skal fryse har man ett lite hull i bunn. Skålen fyller seg allikevel fortere enn det renner ut.

frostfritt drikkekarIkke noe vedlikehold

Drikkekaret trenger ikke noe vedlikehold, men på sikt kan pakning i rørkoblingen byttes. Det er derimot mulig å gjøre fra toppen. Man kommer med andre ord til i plastrøret som omslutter hele mekanismen.

Plastrøret har dessuten den fine funksjonen at jordvarmen som er i bakken stiger opp i plastrøret og bidrar til å holde lunk på rør og mekanismen.

Frostfri dybde varierer fra sted til sted, men ned mot 1,20 til 1,60 må man regne med.

frostfridrikkekaruten stromMiljøvennlig og sikkert

Drikkekar løsningen er miljøvennlig da den ikke trekker strøm og fungerer like godt selv om det skulle bli strømbrudd.

 

Les mer om Frostline her

 

Forhandleren i Norge er Sisu. Les mer her