Utfordringen til hestenæringen er at hest i dag ikke brukes på samme måte som før, der de var en viktig del av gårdsdriften og hester sto som regel oppstallet på en gård. I dag er ikke hesten en del av landbruket på samme måte.

Dersom man skal bygge en stall i dag, har man oftest ett problem hvor man kan bygge. De fleste plasser som er naturlige, er regulert til LNF området (Landbruk, natur og friluftsområder). På slike tomter kan det tillates oppstalling av et begrenset antall hest og i noen tilfeller mindre ridehall, så lenge det er i samsvar med stedets størrelse og drift.

Landbrukssjefer rundt om i landet varierer på tolkningen av dette, men mange mener mer enn ca 5-10 hester så er det ikke landbruk mer. Noen steder får man ikke bygge ridehall om man ikke har hester fra før av på gården og det må ikke føre til at flere hester kommer til anlegget.

Når man så skal bygge i en kommune der man ikke får bygge på LNF område, så spør man næringssjefene i kommunen. De sier at hesteanlegg heller ikke kan gå som industri da man ikke produserer noe på samme måte som definering for industri.

Man går så til idrettsavdelingen for å høre om man kan få regulert tomt til idrettsanlegg, men der får man svar at hesteanlegg heller ikke kan ses på som ett idrettsanlegg da det jo stort sett drives kommersiell business.

Spørsmålet da blir hvor kan man bygge?

Det man ender opp med i mange situasjoner er at man må være så heldig å bo et sted der man trenger tilskudd av aktivitet, treffer på hesteinteresserte folk i ledende stillinger eller ha kontakter innad i det kommunale og fylkesmessige systemet. Sistenevnte var påstanden fra Stallmestern i en artikkel i Bærum Budstikke for noen år siden. Samme dag som innlegget sto å lese i avisen ringte en mann som hadde skrevet en bok om korrupsjon i kommunen. Han ville bare ringe for å gi sin støtte til Stallmesterns innlegget i avisen.

Utfordringen går derfor til ledende politikere, Norsk Rikstoto, Norsk Hestesenter, m.f. om at man alle må jobbe med å få bedre lover og forskrifter rundt hestenæringen.

Heldigvis ser det ut som landbruket nå tar tak i hestenæringen, da de ser potensialet i hest.

På sikt får man håpe at man ikke er avhengig av å ha bekjente eller treffe en ponni pappa som har sett hvilken glede barna har av hest for å få bygget.