I Norge regner man med at det finnes hele 3000 flue arter som er inndelt i 81 familier. Ofte tenker man på en tradisjonell flue, men i fluefamilien er både hestebrems, klegg, mens mygg og knott er i en annen gruppe som det finnes rundt 2000 arter av i Norge.

Fluene har ganske forskjellig levemåte. De lever av blod, planter, råttent organiske produkter eller generelt organisk materiale. Noen fluer lever for eksempel av svette. Fluene som man ser rundt øynene til dyr lever av svetten, mens fluene ved hestemøkk er en annen art. De trives ellers i fuktige omgivelser.

Noen fluer er farlige da de kan bære med seg sykdommer til både mennesker og dyr. De fleste irriterer enten ved stikk eller at de opptrer i store svermer og kan få dyr til å stoppe og beite stort sett pga summingen. Det finnes derimot flue arter som er til nytte.

Fluene formerer seg med store mengder egg. En husflue kan legge opp till 1000 egg i sin levetid. Eggene legges i organisk materialer for eksempel hestemøkk. I gode forhold kan larvene klekkes til fluer på ett døgn og bare 36 timer senere kan de klekkede hunnfluene være klare til formering. Har man først ett godt levested for fluene blir det fort mengder av dem.

For å bli kvitt dem har man prøvd mange metoder. Kjemiske midler fungerer godt for noen fluer, men for eksempel har den store husfluen blitt resistente mot spraymiddelet DDT.

fluer_pa_hestRenhold viktigst sier Piet Rainmakers

Da stallmestern var på besøk i stallen til Piet Rainmarkes spurte han meg om jeg så noen fluer, noe jeg ikke gjorde. Grunnen var at de møkket flere ganger om dagen så fluene ikke hadde noe å leve i. Renhold er viktig ikke bare for lukt og gasser i stallen, men for å unngå innsekter.

Fuktige steder i stallen som under vannkar og vaskeplasser er andre fine vekst steder for fluene. Det å unngå vannsøl mer enn man må og for nybygg unngå å ha vaskplassen direkte i stallen, kan være to tiltak.

Har man først fått fluer i stallen så er det flere metoder for å få dem bort.

En er å henge opp en fluefanger som bruker Ultrafiolett stråling eller UV-Lys er egentlig elektromagnetisk stråling som er usynlig for menneskeøye. Det er tilsatt fosfor får å få blått lys slik at vi mennesker kan se at maskinen er skrudd på. I den senere tiden har det kommet en grønn lysteknologi som er mindre skadelig for mennesker. Maskinen fungerer ved at fluene blir tiltrukket UV-strålingene. Når de kommer nærme nok treffer de et elektrisk gitter som avliver dem. Disse elektriske fluefangerne er laget i rustfritt metall og elektrisk riktig fuktklasse slik at de egner seg godt for staller. Maskinen henges opp i taket i stallgangen. Det er viktig å huske på at oppfanger brettet tømmes og renhold generelt.

 

Det tradisjonelle fluepapiret er en enkel og billig måte å fange fluene på. De setter seg fast når de lander på papiret pga lim og dør av stoff i limet. Noen papir har patentert mønster som tiltrekker seg visuelt fluene. Det fungerer fint å feste papirene i fuktige områder og ved vinduer.

Det finnes også spray som kan brukes på bygningene slik at fluene dør eller ikke kommer tilbake til stedet. Disse er ofte veldig giftige og brannfarlige så man må lese bruksanvisningen nøye. Noen fungerer så godt at fluene ikke kommer tilbake til treverket som er behandlet.

Fjern problemet

Mange tyr til hvitløk til hestene, spray eller andre midler, men det beste er å fjerne selve problemet, i alle fall inne i stallen der hestene har mindre mulighet for å selv fjerne fluene eller fjerne seg selv fra fluene.