Siden september i 2012 har man kunnet få kjøpt pellets fra Stallpellets i Norge. Produktet produseres nord i Sverige og importeres av firmaet Holtan Industrier. Strøet er et pelletert sagflisprodukt, basert på hovedsakelig gran. Tore Guthu er mannen bak importen og som har opplevd stor etterspørsel siden det kom på markede.

Flis pelletsen er presset så mye at den utvider seg hele 3,5 ganger i utvannet tilstand. Et lag pellets i boksen på 2 cm, gir mao et 7 cm tykt flislag etter vanning.

fra pellets til flisFordelene er mange

Det er mange fordeler ved bruk av flis pellets. Ved levering kommer pelletsen i små sekker som er lett håndterlig. Man slipper flis søl fra container til boksen og pelletsen har mindre volum så mange kan nok finne plass til lagring innendørs.

Flis med fukt som lagres utendørs blir gjerne frossen om vinteren, noe pelletsen ikke gjør, da den er helt tørr før den vannes. I boksen vil ferdig vannet flis ha en passe fin fuktighet slik at flisen ligger solid selv for hester som vandrer. Møkking går greit, da flisen glir lett gjennom greipen og du får kun med deg møkka. Urin fra hestene absorberes godt, slik at det blir minimalt med flis å fjerne.

Etter møkking har flisen den fordelen at den består vesentlig av gran slik at den bruker vesentlig mindre tid på omdanning til et rent gjødselprodukt.

gardena vannmålerVannmåler gir et perfekt resultat

Tore forteller at man starter med 6-7 sekker til 10m2 boks. Deretter vanner man pelletsen med ca 10 liter vann pr sekk. Det er en stor fordel å vanne med riktig mengde – sier Tore. Han anbefaler derfor å bruke en vannmåler som kobles direkte på vannslangen, og som dermed gir full oversikt hvor mye vann man har tilført. Bruker man temperert vann vil pelletsen svelle vesentlig raskere.

Ukentlig fyller man på med en til to sekker, litt avhengig av størrelsen på boksen. Dette gjøres enklest ved at man fyller en trillebår med pellet og heller deretter på ca 10 liter lunket vann så det utvider seg. Når det er ferdig utvidet kan man tøm trillebåren i boksen.

Skal kunne legge seg ned i boksen

Wibecke Jegard eier og driver Stall Becky Jegard. Hoved beskjeftigelsen er oppdrett av hester og der hun har et krav til boksene. De skal være så rene at man kan legge seg ned selv – sier Wibecke. I tillegg er hestene store og tunge dyr, som kan få varig men av ammoniakk og liggesår. Med pellets flis blir ikke hestene liggende på betongen og møkkingen går så fint at det er mulig å legge seg ned uten å bli plaget av ammoniakklukt.

påfør varmt vannPå stallen har Wibecke rundt 30 hester. Det er en privatdel og en for oppstallører. I den private delen har hun bokser opp til 20m2 og da starter hun med å legge ut 15 sekker før hun vanner med 150 liter vann. For å få best effekt vanner Wibecke med varmt vann.

I løpet av kun kort tid har pelletsen svellet ut til sin normale størrelse og boksen er klar til bruk. I ukedagene tilfører hun opp til 3 sekker. Hun putter 2 sekker i en stor trillebår og tilsetter varmt vann – det sveller da ferdig før hun heller det ut i boksen.

Pelletsen er litt dyrere enn løs flis i container, men siden flisen er enkel å møkke kaster man mindre sier Wibecke. Dette sammen med alle andre fordeler gjør at produktet kan anbefales forteller Wibecke.

stall pelletsDet luker som et sagbruk i stallen

Sølve Skinnmo har hatt flisen siden starten i sin travstall og er veldig godt fornøyd. Det støver lite, man kaster lite flis, den ligger godt og oppbevaringen av sekkene tar liten plass.

Det beste er at man møter en god lukt av sagbruk, når man kommer inn i stallen om morgenen, og ikke sterk ammoniakk lukt – sier Sølve.

60 sekker på en pallSølve forteler at han vanner, venner og vanner ved pålegg av ny flis. Ved å vanne før man rører bunnen, virvler man ikke opp evt støv. Blir det for tørt er det bare å tilføre noe vann så er problemet løst.

Vogntog med pellets kommer sørover fra Sverige

Vi har levert flere vogntog ut fra eget lager her på østlandet, sier Tore. Det er også sendt hele vogntog til kunder på Sørvestlandet. Stort sett ser kundene ut til å være fornøyde med produktet og vi er stadig på leten etter seriøse forhandlere utenfor vårt ” eget ” distrikt,  slik at kan holde fraktkostnadene forteller Tore.

 

Les mer om stallpellets her