Hesten ble spiddet oppunder albuen og ut i fra skaden og blødningene trodde man det var over og ut for hesten. Derimot klarte veterinæren å stanse blødningene og deretter fikk sydd hesten sammen. Etter ulykken konkluderte man med at det hele var et hendig uhell.

En annen nesten tilsvarende ulykke skjedde med en gammel type av plastgjerdene der en hest løp på gjerdet som ga etter og skapte skarpe deler som ga hesten store skader.

Stallmesterne har sett på anlegg rundt om i Norge og det er mange som har potensielle farlige gjerder for hestene. Dette gjelder vel så mye hestehager som ridebaner.

Det kan derfor være en god ide og vurdere gjerdene nøye, neste gang man må skifte ut eller man skal bygge nytt.

Et sikkert gjerde bør ha minst mulig stolpe som stikker opp fra gjerde. Langsgående planker bør være skjøtet på en slik måte at hestene ikke kan løpe på dem og spiker eller bolter må ikke stikke ut fra gjerdet.

Bygger man gjerde av plast bør man forsikre seg om at det tåler de kalde vintrene i nord. En del plasttyper blir sprø og kan brekke av frosten. Sjekk derfor med leverandøren om brekkmuligheter og evt. andre skader som kan oppstå. Montering er viktig at gjøres etter leverandørenes beskrivelse.