Stallmestern.no foretok en undersøkelse på støv i staller for noen år siden på Norsk Hestesenter, for å se hva som ga støv i staller, og hvor mye farlig støv som er i stallene. Bakgrunnen for det var at flere og flere hester har kronisk hoste. En hest med kroniske luftveisproblemer vil hoste spesielt om morgenen, ved foring og trening. Har hesten først fått problemer med luftveiene vil den ikke klare å yte nok under trening.

Hester som har problemer med hoste har som regel ødelagte flimmerhår. Det er disse som hindrer støvpartikler i å komme seg ned i de indre luftveiene. Flimmerhårene går som regel i ”stykker” over tid pga bla. ammoniakk i staller.

 

Støvet kan bære med seg farlige mikroorganismer

 

For å gi de hestene best mulig forhold i en stall ble alt fra møkking, børsting, renhold i stall til foring og dekkenbruk undersøkt. Støvpartikler som er mindre en 4 µm (mikrometer 4/1000mm) er små nok til å trenge inn i de nedre luftveiene og kalles respirable. 60-70% av støvpartiklene er i den kategorien. Det er disse partiklene som irriterer og som kan bære mikroorganismer slik at hester med hoste kan fort få andre farlige luftveisproblemer.

Støv kan nemlig være organisk og uorganisk. De kan være som fast stoff eller som små væskedråper. Mye av støvet er organiske fra hesten og består av hudepitel og hårfragmenter, men største delen av støvet kommer fra strø, for og stoff som dekken. Støvpartiklene kan også stamme fra forurensning ute som kommer inn gjennom lufteventilene. Støv partiklene varierer i størrelse. De små partiklene under 1µm kolliderer med andre partikler og gassmolekyler. Disse utjevner seg i et rom der man han høy konsentrasjon på et sted og lave på et annet sted. (Dette er diffusjon) Støvpartikler under 4 µm er som nevnt, farlig for hestene da disse trenger inn i de nedre luftveier.

 

Noe fysisk må sette støvpartiklene i gang

 

Støvpartiklene må være i bevegelse for å påvirke kvaliteten i luften. De er for eksempel avhengig av at noen dytter på dem eller at det trekker så mye i stallen at de blir luftbårene. De fleste små og farlige støvpartiklene er så lette at de ikke faller til bakken siden luften ”vinner” over gravitasjonen. De kan også være magnetisk ladet og dermed forflytte seg i luften.

stov_malerMålingene ble foretatt med en maskin som målte mengden av støv ut i fra størrelse på støvet i luften. De gangene dekken ble tatt på om morgningen viste mye støv og hele 5,5 mg/m³ på støvkornstørrelse opp til 10µm. I retningslinjene til forskrift for velferd for hest stå det i paragraf 9 om klima i staller. Der sies det at støvinnholdet bør være mindre en 4mg/m3 luft. Stallmesterns målinger viste at den grensen ble overskredet når dekken ble tatt på om morgningen.

Noen kan argumentere med at den støvmengden kun er der akkurat når hestene får på dekken og skal så leies ut, holder ikke helt. Dette siden støvgrensen ble overskredet ved pussing av hest, når hesten fikk både høy og når de fikk kraftfor. Staller som har støvete flis vil også overskride ved evt. møkking når hesten er i boksen. Det var i tillegg i perioder og områder i stallen for eksempel ved varmeviften at grensene var høye. Til sammen kan det bli mye støv i løpet av tiden hestene står i boksene sine.

Litt ekstra innsats gir bedre klima for hestene

Dekken inneholder lite støv om vinteren, så problemet er størst i sommerhalvåret da hestene får rullet seg i gjørme, på gress, etc. Når målingene ble gjort var dekkene ikke synlig møkkete, men allikevel så overskred de maksgrensen. Undersøkelsene viste mao at dekken som tas på om morgenen når de er tørre har enorme mengder støv som virvles opp. Legg derfor dekkenet rolig på, evt. rist det ute/spyl over dagen før.