Det å ha hest i Norge koster fort en god del kroner i måneden. På lik linje med alle andre produkter og tjenester man kjøper, har du som hesteeier krav på å få det du betaler for. Utfordringen er at kvaliteten kan variere mye og den er ikke alltid like lett å vurdere.

En driver av en stall kan gi hesten din det antall kg hesten skal ha utfra kontrakten, men er det lite næring i det som gis, kan hesten bli tynn og prestere dårligere.

Et annet eksempel er om du betaler for bruk av ridebane, men at den ikke er god nok etter din mening.

Hva kan du gjøre?

Generelt så skal alle varene eller tjenestene du betaler for være bra. Mange ganger får du ikke det du betaler for etter din mening, og da er første punkt å sjekke hva som står i kontrakten.

Det andre er om det du betaler for av varer og tjenester står i samsvar med det du får. Betaler du en veldig lav pris der mye er dugnadsbasert og anlegget generelt er slitt, så kan det hende at prisen står i forhold til kvaliteten på stedet.

Dersom du derimot står på et sted der prisen er passe høy eller høy, og kvaliteten på stedet generelt er bra, så kan man forvente at også kvaliteten på det som gis av produkter, anlegg og tjenester er bra.

grovforanalyseridebaneDet fins derimot mange subjektive meninger om hva som er bra og dårlig, men i mange tilfeller kan man få en objektiv vurdering. Grovfôret kan man sende inn til grovfôr analyse for å avgjøre kvaliteten. Det samme kan man med ridebanebunnene og paddocker.

Slike analyser er til hjelp både for eier av hesten, men vel så mye for driver av anlegget.

Kontrakt, plikter og endringer

For både driver av anlegget og eier av hesten er det aller viktigste å ha en ordentlig og detaljert kontrakt. Dersom kontrakten er vag eller om du som eier av hesten ikke tilbys kontrakt, så ta det opp på en positiv måte med driveren av stedet.

Driver av stedet, plikter å levere det som kontrakten tilsier ut fra gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Er man som eier av hesten ikke fornøyd med varen så kan man klage, men man må gjøre det på en ordentlig måte. Som kunde har man på den andre siden ansvar for å følge de avtaler og regler som man godtar, ide man signerer kontrakten. Bryter man med de reglene bryter man også kontrakten.

Om eieren vil endre kontrakten og reglene som får økonomiske følger for hesteeier, skal dette varsles i god tid og like lenge som en oppsigelsestid. Dette for at hesteeier skal kunne si opp kontrakten, om man ikke ønsker å ha hesten på stedet med den nye prisen, innhold i kontrakten eller reglene.

Det kan være greit å huske på at du som kunde har forbrukermakt, ved at du kan stoppe å kjøpe varen og tjenestene.

Er du under 18 år så er foresatte ansvarlig for at det inngås ordentlig avtaler.

Stalldrivers dilemma

Ridebanebunn der vannet ikke renner bort med en gangSom eier av en hest som står oppstallet, kan man samtidig som man stiller krav ha forståelse for driver av et anlegg.

Det er få som ser på det å drive en stall som en økonomisk gullgruve. De fleste får det så vidt til å gå rundt. Anlegg skal vedlikeholdes, lån til bygging/kjøp av anlegg skal nedbetales, flis, høy, hestemøkk koster mye, strøm, forsikring, driftsutgifter og alle de timene man bruker for å få anlegget til å gå rundt.

Mange ganger kan en dårlig ridebunn være noe eier er klar over, men man har ikke midler til å få gjort noe. Det blir fort en prioritering over hva man først må bruke pengene på.

Det å sette opp prisen til oppstallørerne er ikke bare enkelt det heller, for det fins grenser for hvor mye en hesteeier kan klare å betale.

Det beste er derfor at alle parter samarbeider for å finne de beste løsningene. Blir konflikten stor og har økonomiske følger kan det å ta kontakt med advokat være en utvei. Det fins da flere muligheter for å få bistand. Det være seg via forsikringer man har, medlemskap i organisasjoner, o.a.