Fra Norge stiller Knut Egil Bøe, Grete H.M.Jørgensen og Cecilie Mejdell. De skal ha innlegg om hold av hester i gruppe og er det et problemer å ta ut hester av flokken i forbindelse med ridning? Termoregulering hos hest og resultater fra pågående forsøk i Nord Norge samt skader ved hestehold i flokk.

 

I tillegg til dem er det en mengde andre foredrag om temaene

 

-Arkitektur i stallen mot det 21th århundre

-Hvilken rolle har arkitekturen for hestenes adferd?

-Studie om sykdommer og miljøets påvirkning for ansatte i hestesektoren

-Effekten av forings kontroll og gruppe sammensetning i agonistic adferd av voksne hester i en gruppe

-Mønster i sosial interaksjon etter en gruppesammensetning – er det mulig å ha hingster sammen i flokk?

-Sikkerhet i staller

-Kvalitets stempel for hesteanleggs medlemmer i det Franske Equitation Federation.

-Måling av belastning fra spark på stall innredning og bygningselementer

-Arkitektur og handicap

-By og land planlegging regler og øko-ideer.

-Betydningen av strø i boksene i forhold til resirkulering av næringen i hestemøkka

-Grunnforhold og miljøets bærekraft i vann og ressurs administrering

-Stork Nest Farm

-Presentasjon av miljøstempelet «Equures»

-Oppstalling og miljømessig konstruksjon

-Frisk luft – sunn stall

-Atmosfære og hesteoppstallling i Normandy

-Ventilasjonens påvirkning av miljøet i stall og ridehall i et kaldt vær

-Hestens velferd og sikkerhet i stallens i forhold til infrastruktur og innhold

-Effekten av design og drift på respirable partikkelkonsentrasjon i to forskjellige typer staller.

-Bruk av høynett i forhold til velferd for hester i stall

-Positiv sosial omgang fra hestens oppstalling med delvis åpne vegger.

-Et godt miljø som beriker hestens velferd, temperament, læringskurve og aktiverer geners påvirkning av celle produksjon og spredning

 

Det vil også bli avholdt workshops med temaer og nyheter rundt følgende:

 

Justerbare boksvegger for å øke hestens velferd.

Teknikk for å redusere respitasjonsutfordringer og mikrober i høy

Damping av høy for å redusere respirasjons utfordringer og som dreper sporer og bakterier.

Data programmer for praksis og ledelse av sikkerhet i stallene.

Oppstalling og fortjeneste

Nytt gjerde som hindrer skader og er som er lett å flytte

Ny ridebanebunn og system for oppsamling av vann og bruk av det nedenifra og ovenfra samt system for å bevare fukten lengre i banen.

Redusere avrenning fra paddock ved fjerning av møkk.

Matter for stabilisering av grunn til hest.

Bærekraftig utvikling av hesteanlegg.

 

Ut over dette blir det ekskursjoner til Ruille froid fonds: the Avireau stud, Craon: the equestian center og Senonnes: the regional training center and Laurent Viel’s structure

 

Les mer om konferansen her