Torsdag 19. september fra 14.00 til 21.00 avholdes fagdagen i Sandnes.

Foredragsholdere vil være President Per Anders Owren i Norges rytterforbund som vil fortelle om Norges rytterforbunds anleggsstrategi. Vidar Grundetjern fra Forus trav vil si noe om Totalanlegg for hestesport i Rogaland.

Bad, Park og Idrett og Fylkesidrettskonsulent vil snakke om formelle prosesser ved bygging av rideanlegg med og om spillemidler.

Stallmestern – Thor Gunnar Mathisen vil ha innlegg om bygging og drift av rideanlegg, etterfulgt av innlegg fra rideklubb vedr bygging av anlegg.

Etter middag skifter temaet til å handle mer om drift av rideklubb.

Mari Viko Rasmussen innleder rundt den ideelle rideklubb. Rogaland Idrettskrets følger opp med temaet rundt idrettens samfunnsregnskap og drift av idrettslaget, før en rideklubb forteller om vellykket drift av rideklubb og anlegg.

Fagdagen er åpen for alle.

For mer info se forbundets sider her

For påmelding klikk her