Det finnes ridebaner over hele Norge og mange av dem fungerer ikke optimalt. En analysepakke vil gi deg svar og forslag til en løsning på hvordan den kan bli bedre.

Skal du bygge nye ridebane er det viktig at man gjør ting riktig, slik at banen fungerer best mulig når den skal tas i bruk.

Stallmestern kan nå tilby analysepakke, hjelp til rehabilitering og nybygging av baner.

Mange har fått hjelp

Siden Thor Gunnar Mathisen startet Stallmestern.no i 2009, har han gitt råd, analysert og gitt konsulenthjelp til rundt 100 ridebaner i Norge. Han har med det fått stor kompetanse innenfor ridebaner og har gjennom årene utviklet egne testmetoder og investert i forskjellig analyseutstyr. Stalllmestern kan dermed gi best mulig objektive svar og råd.

De siste årene har det på verdensbasis blitt forsket mye på ridebanebunner. Thor Gunnar har satt seg godt inn i all forskning og vært i dialog med forskningsmiljøet og har holdt flere foredrag om ridebaner de siste årene.

Ridebane.no er etablert for å tilby enda bedre og lettere tilgjengelig hjelp til ridebaner rundt om i Norge.

Se www.ridebane.no og lik oss på  facebook