Et hesteanlegg kan ha ansatte, oppstallører, rideskoleelever, besøkende, m.f. Felles for alle er at man ønsker å trives, bli sett, motivert og at man har et støttende miljø, der man kan utvikler seg selv og hesten videre. Gjør man det, vil også ansatte føle jobben mer verdifull og vil yte mer i arbeidet.

Arbeidsmiljøloven krever at man som ansatt har et godt arbeidsmiljø bl. a fri for psykisk- og fysisk vold. I loven sies det at dersom bare én ansatt føler seg mobbet, så skal dette tas tak i. Det er den enkeltes subjektive opplevelse og ikke en objektiv observasjon som skal ligge til grunn. Det er med andre ord hvordan den enkelte føler seg og føler seg i møte mellom andre, som skaper grunnlaget for hvordan resultatet blir. Hvordan man kommuniserer er derfor avgjørende for resultatet.

 

Jo bedre du kjenner motparten – jo bedre kan kommunikasjonen bli

Kommunikasjon betyr å gjøre noe felles. Om du kan noe som den andre skal lære, så kommuniserer du dette til den andre. For at resultatet skal bli bra må du kommunisere kunnskapen på den måten som er best mulig for motparten. Du må også være god til å lytte på hva motparten egentlig sier.

ansatteDet er en fordel om du kjenner til motparten, for da kan du tilpasse kommunikasjonen din deretter. Om motparten for eksempel sliter med å huske forskjell på høyre og venstre, så kan du peke for å gjøre kommunikasjonen bedre. Et annet eksempel er ridskoleelever som kun er innom noen timer i uken. Der har rideskolelærerne en stor oppgave ved å bli kjent med den enkelte elev den korte tiden de er innom stallen, slik at kommunikasjonen blir best mulig og at eleven dermed trives og blir kunde i mange år.

Kommunikasjon er vel så mye fysisk som muntlig. Viser du noe negativt ved kroppsspråket ditt, så er det vel så ødeleggende som om du sier noe på en litt dum måte.

 

Ikke la deg bli mobbet eller hersket over

Professor Berit Ås la i 1979 frem de fem hersketeknikker som kan oppstå i kommunikasjonen mellom personer. Som oftest brukes disse uten at avsender er klar over det og gjør at kommunikasjonen ikke blir bra. Resultatet for motparten kan både gi kortvarige og varige følger. De fem hersketeknikkene er som følger med en kort forklaring:

– Usynliggjøring – du blir oversett og ikke inkludert
– Latterliggjøring – du blir høylytt ledd av, baktalt, osv.
– Tilbakeholdelse av informasjon – alle andre får informasjon men ikke du
– Fordømmelse uansett hva du gjør – hva du enn gjør så blir det galt
– Påføring av skyld og skam – selv om du ikke er grunnen så får du skylden

Mobbing er noe alle i samfunnet er i mot og ønsker at skal forsvinne, men det forsvinner derimot ikke av seg selv. Ofte ser man det ikke, mobberen er ikke alltid bevisst og det er ikke alltid så lett å ta tak i. Det kan for eksempel være hvis sjefen selv mobber. For alle er det derimot viktig at man er bevisst dette på en arbeidsplass, og blant kundegruppen.

I et stallmiljø er det mange meninger om hva som er rett og galt. Man bedriver forskjellige grener innen for hestesporten og man har alle sine meninger om hva som er best for nettopp sin hest. I en slik setting kan man fort bli utsatt for mobbing og hersketeknikkene.

 

Ha en god dagDe beste muligheter for positiv utvikling fri for mobbing og hersking

Et miljø der man trives, får motivasjon, støtte og der man kan utvikler seg selv videre, må skapes av alle som er på anlegget. Kommunikasjonen må være slik at man opplever å bli lyttet til og respektert, selv om man ikke alltid er enig.

         Gi alle en annerkjennelse eller ros – selv små seire skal feires. For deg er det ikke sikkert det var så stor ting, men for den andre parten kan det være en stor seier.

         Ordet kritikk er i seg selv negativt ladet, så ikke gi tilbakemeldinger som kritikk. Det river ofte mer ned enn bygger opp. Målet med en tilbakemelding må være at den ansatte, kusk eller rytter går ett skritt frem og ikke tilbake – Energi skal ikke mistes.

         Se alle i en gruppe – det være seg om det er personalet eller kunder. Tenk deg selv at du er et sted og ingen sier hei og er oppriktelig glad for å se deg. I tillegg anerkjennes du ikke for den du er og man ser deg ikke som den person du er. Det er trist og ikke noe som bidrar til å bygge opp.

 

Samarbeid til et høyere nivå

En siste ting er samarbeid. Hver for seg får man til en del, men sammen får man til det dobbelte. En pluss en blir to, men dersom begge parter er ute etter å komme til et enda høyere nivå, kommer man faktisk enda lengre om man har det som fokus. Da blir en pluss en lik tre.