Når det har gått fra hobby til næring må man si ifra til myndighetene. Både enhetsregisteret, skattekontoret og NAV skal ha beskjed.

Når du skal registrer drifte som næringsdrivende må du vurdere flere ting. Det er hovedsakelig 3 organiseringsformer for deg som privatperson. Det er enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksje selskap. Dersom det er en klubb som skal ha ansatte eller drive økonomisk stort, kan de registreres som forening.

 

Enkeltpersonsforetak

Som enkelpersonsforetak sier i navnet, så er det en person som står som ansvarlig eier. En som driver et slikt firma kan ha mange ansatte og stor omsetning, men har man over 5 ansatte må man registrere firmaet i foretaksregisteret og over 30 ansatte så trår en del andre regler til.

Skattemessig så betaler eier skatt av overskudd evt. trekker fra underskudd.

Moms må man betale om inntekten overstiger 50000 av momspliktig beløp. Driver man for eksempel utleie av stallbokser er ikke inntekten til stallboksen momspliktig, mens høy, flis, etc. er det.

 

Ansvarlig selskap

Dersom man skal investere stort og man er flere så er ansvarlig selskap et alternativ. Der finnes det enten en form som heter ansvarlig selskap (ANS) eller selskap mned delt ansvar (DA). Forskjellen er hovedsakelig om de som stifter skal ha like mye ansvar eller om en overtar alt ansvaret om den eller de andre ikke kan gjøre opp for selskapet.

I et ansvarlig selskap så er det ikke krav til innskudd da eierne sammen står privat ansvarlig for evt. utgifter som ikke kan betales. Det er mao en fordel med innskudd i verdier som en sikkerhet for at evt. kreditorer ikke tar av de private verdiene til deltagerne.

Skattemessig så er det på lik linje som med enkeltpersonsforetak, men her deler eierne på overskudd/underskudd etter avtalt andel.

 

Aksjeselskap

Et aksjeselskap er i motsetning til de andre organisasjonsformene ikke eid av en eller flere enkeltpersoner og de skal dermed ikke skatte av overskudd eller trekke fra underskudd. De står heller ikke ansvarlig ved evt. konkurs. Det man taper er aksjekapitalen man har satt inn og kreditorene kan ikke ta mer enn det som er av verdier i selskapet.

For å starte ett aksjeselskap kreves det en aksjekapital på minimum 100000 kroner eller evt. taksert verdi av gjenstander tilsvarende 100000 eller mer.

Man kan være ansatt i aksjeselskapet å ta ut lønn eller man kan ta ut utbytte av firmaet etter bestemte regler. Et aksjeselskap kan man starte alene og både være styreleder, daglig leder og eneste ansatt, men da må ikke kapitalen være større enn 3 millioner.

 

Allmennaksjeselskap (ASA)

Dersom man starter ett aksjeselskap som alle kan kjøpe aksjer i heter det allmennaksjeselskap og man må ha en kapital på minimum en million.

 

Foreninger

Dersom en forening eller klubb driver ett anlegg med ansatte og skal betale moms må man registrere seg i enhetsregisteret. Da får man utdelt ett organisasjonsnr. En forening må ha vedtekter, årsmøte og regnskap.

 

Hvordan gå frem

Når du skal registrere ett firma kan dette gjøres elektronisk via Altinn ved bruk av passord du har fått tilsendt. Der finnes det samordnet registrering som dermed gir beskjed til Brønnøysundregisteret, NAV og skattekontoret.

Du kan lese mer på Brønnøysundregisterets infosider her.