Arbeidstakere har etter ferieloven krav på minst 25 dager ferie hvert år. Når denne ferien skal tas ut, er noe arbeidstaker og arbeidsgiver skal bli enige om. Arbeidstaker kan derimot kreve å ta ut 3 uker av ferien i perioden 1.juni til 30. september.

Det må derimot presiseres at 25 dager ikke trenger å være 5 uker. Om du skal jobbe lørdager er den også en virkedag. Da er 25 dager omgjort til 4 uker og 1 dag.

Er du blitt over 60 år har du krav på en uke ekstra ferie. Den uken kan du ta ut når du selv ønsker, men arbeidsgiver må varsles minst to uker før ferien.

Ferie er ulønnet

Ferie er noe du får uten lønn, men for at man skal overleve så skal arbeidsgiveren sette av 10,2% av hovedlønnen din og utbetale den ved siste lønningsdag før ferien tas ut. Deles ferien skal også utbetalingen av feriepengene deles tilsvarende. (lønnsoppgjøret i 2001 ga økt sats til 12%)

Om du i løpet av året ser at det blir vanskelig å få tatt ut alle ferie ukene, kan du og arbeidsgiveren bli enige om å overføre inntil 2 uker til neste år. Det samme gjelder om du er syk i ferien. Da kan du på samme måte få overført 2 uker.  Den ferien du ikke får tatt ut skal du da få utbetalt første lønningsdag på nyåret.

Ferie_2Du kan få utsatt ferien om du er eller blir syk

Er du syk i ferien må du ha sykemelding i minst en hel uke før du kan få tatt ut ferien senere. Blir du sykemeldt før ferien starter kan du søke arbeidsgiver om å utsette ferien i sin helhet.

Skal du ha fødsel- eller omsorgspermisjon kan ferien tas ut og da forlenges permisjonen du har med tilsvarende lengde. Dersom du ikke får tatt ut ferien i løpet av året vil ferien gå tapt.

Slutter du i en jobb kan du ta ut ferien i oppsigelsestiden, men arbeidsgiver kan ikke kreve dette. Dersom du starter ny jobb innen 30. september og har lovpålagt ferie til gode kan du kreve å ta ut den i den nye jobben. Får du ikke tatt ut ferien i oppsigelsestiden så skal du få utbetalt feriepenger som er til gode.

Starter du i en ny jobb sent på høsten og dermed ikke fått opparbeidet deg full ferie det kommende året, kan ikke arbeidsgiver kreve at du tar ut 25 dagers ferie dersom ikke bedriften stenger helt i en slik periode. Har du ikke opparbeidet deg full ferie, men tar 25 dager allikevel vil du mao ta fri uten lønn.

 

Les mer om ferien i loven: LOV-1988-04-29 nr.21: Lov om ferie (ferieloven)   

Eller på arbeidstilsynets nettside: Arbeidstilsynet om ferie