Fra 1. januar 2006 ble det krav til at alle hester skal ha helsekort. Dette ble bestemt i forskrift om velferd for hest. Det er ikke noe krav til utseende på kortet, men det skal inneholde hestens navn samt andre opplysninger, og da spesielt mikrochipnummeret så man er helt sikre på at helsekortet tilhører riktig hest. Behandlende veterinær skal også påføres med navn og adresse.

Alle medikamenter og vaksinering som hesten får i løpet av livet skal påføres kortet. I løpet av et langt liv vil de fleste hester ha fått noe smertestillende ved for eksempel rasping av tenner, fjerning av ulvetenner, vallaker da de ble kastrert, osv. Listen bør derfor bli lang for de fleste hester.

Helsekortet skal alltid være tilgjengelig for behandlende veterinær, som da fører informasjon på kortet.

Helsekort må følge hest ved avlivning

Ved avlivning er det kjøttkontrollen som vurderer passet og helsekortet. Har hesten fått i seg medikamenter eller vaksiner som kan være sitte igjen i hestens kropp så vil ikke hesten gå til konsum.

Behandling ved tannraspVed akutt avlivning skal dokumentasjon fremvises innen 24 timer, ellers blir hesten uegnet til konsum.

Fra januar 2012 ble ”veterinært legemiddelregister” tatt i bruk noe som gjør at mattilsynet har bedre oversikt over reseptbelagte legemidler. Alle resepter som tas ut blir registrert og rapportert inn til Mattilsynets tilsynssystem (MATS) fra apotekene. Legemidler som veterinær gir utenom skal rapporteres inn til MATS innen syv dager etter behandling.

Helsekort skal brukes

Viktig å huske på at registeret kun har oversikt over hva veterinærene rapporterer inn fra nå. All tidligere historikk og evt. behandlinger av eier selv må påføres helsekortet og skal følge hesten. Eiers egenbehandling er f.eks. parasittkurer.

Det finnes flere lover og forskrifter som er aktuelle i å sikre mathygienen.

• Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Forskrift 2.juni 2005 nr. 505. Forskrift om velferd for hest

Forskrift 22. desember 2008 nr.1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

• Forskrift 22. desember 2008 nr.1623 om næringsmiddelhygiene (hygieneforskriften)

• Forskrift 28. april 2010 nr.631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien.

• Forskrift 16. januar 2001 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr