Det nye dyrehelseregelverket i EU gjør at avtalen om forenklet grensepassering for konkurransehester er reforhandlet.

Endringen medfører at man nå ikke må reise mer enn 5 dager før og 5 dager etter konkurranse dag, til at reisen ikke må overstige 10 dager.

Man må ha egenerklæring som den som har ansvar for hesten fyller ut. Egenerklæringen skal dokumentere at hesten er frisk og ikke kommer fra stall der det finnes sykdommer.

Endringen gjelder nå for alle typer konkurranse grener inn under FEI, trav og galopp samt internasjonale avslvurderinger.

Deltagelse må verifiseres i hestepasset av stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer.

Reglene gjelder allerede i Sverige, Danmark og Finland. De vil gjelde i Norge fra våren 2022

 

Les mer ved å klikke her

 Last ned egenerklæringen her