Forskriften om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter er under revidering som følge av endrede EU-regler 4.august 2014. Dette vil gi noen endringer som følger.

Kravet om at sædstasjoner skal være under permanent tilsyn av en stasjonsveterinær er erstattet med at stasjonene skal være under tilsyn av en stasjonsveterinær. Endringen er gjort fordi uttak av hingstesæd i stor grad er sesongbetont og at kravet om permanent tilsyn derfor er unødig strengt.

Kravene til testing av donorhingster er revidert i lys av internasjonale standarder (OIE-manualen), samt at kontrollforordningen krever at laboratorier som analyserer prøver som tas som ledd i offentlig kontroll må være vurdert og akkreditert etter standarden EN ISO/IEC 17025.

Kravene til oppsamling og behandling av in vivo framstilte embryoer er revidert i lys av internasjonale standarder (OIEs landdyrhelsekode)

Kravene til testing av donorhingster er endret i lys av at uttak av sæd for handel skjer diskontinuerlig og at det derfor ikke er nødvendig å teste så ofte. I tillegg er det tatt hensyn til at det er utviklet nye tester for CEM og virusarteritt.

I løpet av høsten 2014 vil forslag til endrede forskrifter bli lagt ut til høring.

Les mer her