I Sverige som i Norge er ridebanebunner et vanskelig tema. Etter Stallmesterns mening finnes det ingen fasit og støttes av den nye guiden som det svenske Ridesportsforbundet har fått laget.

Nesten alle som rir har en mening om ridebanebunner og for mange er det vanskelig å vite hvem man skal lytte til. Sammenlignet med tidligere finnes det nå mange produkter på markedet og det gjør det hele enda vanskeligere å vite hva man skal velge. En mer objektiv tilnærming er det Svenske Forbundets grunnlag for utarbeidelse av guiden.

Bygging av ridebaneStallmestern er opptatt av den samme objektive tilnærmingen og har i tidligere artikler som «Hva skal man velge til bunn fra januar 2010» og «Bygging av ridebane fra april 2011» gitt en introduksjon til temaet.

Det er to ting guiden fremhever som viktig.

For det første så er variasjon i underlag man rir på, det viktigste å huske på for alle ryttere. Om man rir på en fiberbunn daglig eller en sandbunn med flis daglig så er ingen av delene heldig for hesten i lengden. Variasjon er derfor svaret for å ha en hest med friske ben over tid. Dette legger samtidig litt lokk på diskusjonen rundt at fiberbaner skal være skadelig for hester.

For det andre er banens egenskaper viktigere enn materialbruken. Man kan oppnå samme egenskap med mange typer materiell og drift av ridebanen. Samtidig kan en banes egenskaper endres til det verre på sikt pga bruk og mangel på vedlikehold.

sand avtrykkØnsker du å lese guiden kan det gjøres her. Guiden er elektronisk og vil bli oppdatert etter behov.

Guiden gir ingen løsning på hvordan du skal bygge ridebanen eller forbedre eksisterende bunn, og henviser da til ekstern hjelp.

Man kan ta kontakt med firmaer som selger bunner eller ta kontakt med Stallmestern for hjelp. Fra Stallmestern får man da et besøk der banen blir vurdert, prøver tatt og analysert før man får en rapport med alternative forslag for å bedre banen.