Elveli ridesenter ligger i Oslo men ligger samtidig så langt inn i Sørkedalen at snøen kommer i store mengder. Plast hallen de har hatt i mange år hadde ikke stor nok bæreevne etter nye krav på hele 450kg/m3. Eieren Kåre Kristoffersen valgte derfor å prosjektere en ny mer permanent hall.

Valget falt på en stålhall fra Nordiske stålbygg as. Den er satt opp på støpt betongsåle. Veggene er av trepanel som er klargjort for isolert, noe man kan man gjøre i etterkant. Det er dyrt å varme opp en ridehall, sier Kåre, som venter med isoleringen. 

 

DSCN1727Hallen er på 24*70. Kåre ordnet med grunnarbeidene til hallen selv, mens firmaet leverte og satte opp selve hallen. Taket på hallen har 25 graders helning. Hallen er bygget uten snøfangere etter Kåres ønske. Han sier det er bedre at snøen glir av taket enn å bli liggende.

Gratis lys fra vinduer på begge sider

Hallen har 2 rader med lamper, men vinduer langs begge langsidene i overkant av veggen gir godt gratis lys inn i hallen. Vantet er bygget på en betongsåle slik at den ikke råtner og traktor med harv eller slådd vil da heller ikke ødelegge vantet.

Kåre er opptatt av at hallen er godt ventilert. Får man ikke skiftet ut luften vil man få problemer med fuktighet og ”regn” inne fra taket.

DSCN1731Finansieringen ble foretatt ved hjelp av en tredelt løsning. En del er betalt av en stiftelse, en del av tippemidler og den siste av eieren selv. Total kostnad ble på 4,5 millioner inklusive ridebunn, lys, m.m. Den gamle ridehallen ble tatt ned og solgt til en gård i Trøndelag.

Vanning av ridebunnen foregår ved vannvogn. Sørkedalselven renner rett ved siden av hallen og det tar derfor bare 15 minutter å fylle hele vognen med vann.

En godt drenert ridebunn gir mindre frost om vinteren

Valget på type ridebunn ble Walber bunn med fiber. Bunnen har ikke fryst i vinter noe Kåre mener skyldes de 4 meter med sprengstein hallen er bygget på. Han mener bunner fryser fortere med tett jordmasse under sanden.

Prosjekteringen og valg underveis til en endelig fin ridehall har gått bra på Elveli. Kåre sier hans 20 års erfaring har bidratt til dette. Kåre er derimot opptatt av at man bruker seriøse folk til byggingen og helst norske firmaer som har kunnskap om norske vintre med mye snø.

 

005Nordiske stålhaller as se kontaktinformasjon her

Elementsystemer as se her

 

 

 

 

 

 

 

 011Bilde_130DSCN1729

010007009