tidtagningsutstyr

Sprang konkurranser avgjøres ofte på tiendedeler. Elektronisk måling blir derfor mer korrekt, enn hvor nøyaktig man klarer å være med en stoppeklokke. Bruk av dataprogrammet Equipe gjør sammen med tidtakingsutstyr, jobben lettere. 

I dag brukes Equipe til alle sprangstevner. Om man tar tiden med stoppeklokke eller ved hjelp av tidtakingsutstyr, så må man som regel legge tallene inn manuelt. Med tidtakingsutstyr fra ATU-X overføres alle tider automatisk, da anlegget er koblet direkte til pc’n via USB utgang.

Man kan velge om man vil sende live resultater på en tv skjerm, eller om man vil kjøpe en lystavle. Tavlen til ATU-X er stor, så den inneholder ikke bare tid og feil, men kan vise for eksempel startnummer.

IMG 20191020 114118Gode sensorer som er lett å bruke

Sensorene har tre stk vanlig AA batterier som man bytter istedenfor å lade opp. Sensorene viser batteristatus, slik at man kan følge med. Man kan koble på en ekstra batteripakke, slik at man er helt sikker på at man ikke mister strømmen midt i en klasse.

Sensorene har stor sprednings vinkel, slik at det er lett å stille inn sensorene mot reflektorene. På sensoren er det tre lys som forteller hvor stor treff man har mot reflektoren.

Signalene til sensoren kan sendes begge veier slik at man for eksempel kan koble på målkamera om man har et galoppløp, el.l. Sensorene registrerer brudd av lysstrålen ned til 1/1000 sekund.

Alle enheter sender trådløst, men man kan koble opp systemet med ledning om det er ønskelig.

IMG 20191020 114128Dommer har i tillegg en bryter med ledning slik at dommer kan stoppe klokken. Dette kan være nødvendig for eksempel om et hinder rives, slik at det må settes opp igjen før rytteren kan ri videre.

Systemet kan leveres med en skriver dersom man ønsker ett backupsystem.

Limlight er forhandler. Kontakt dem ved å klikke her