EKT Rideskole og husdyrpark ble bygget i 1964 av Edvin K. Thorson. Anlegget ligger på Ekeberg i en offentlig park og er privateid. De fleste som har et forhold til hest har vel hørt om rideskolen på Ekeberg. De har ikke bare over 30 hester, men de har også rundt 80 andre dyr.

Etter over 40 års drift hadde anlegget rett og slett råtnet på rot. Limtredragerne sto i bakken og måtte byttes. Etter over 3 år med arbeid er en forlenget festeavtale med kommunen i orden og ett nytt fantastisk bygg under tak.

Stallmestern møter styreleder Michael og Sissel Thorson Falch i det de kommer ut fra styremøte. Sissel er datter til Edvin som bygget anlegget og er daglig leder. Hun løper videre for å jobbe med hestene så mannen Michael viser rundt på anlegget.

stallenektVil holde det mest naturlig

Vi går inn i et mellomhus som er et møtepunkt mellom gammel og ny stall samt ridehus og ut til ridebanen på andre siden. Anlegget er åpent for publikum som vil hilse på dyrene, delta på runnridning og mye annet slik at man har laget gode toalettforhold i samme møtepunkt.

Vi kommer så inn i den nye stallen og får se en lys og fin stall. Det er valgt treplanker i boksene som er et bevist valg for å holde det mest mulig i det naturlige, slik dyrerasene er på stedet. De fleste rasene er ”ur”raser. Plankene er i hardtre så Michael mener de vil holde vel så bra som plast som de vurderte lenge. Han har også dokument på at plankene ikke er fra truede trær.

 

bokser_ektBoksene er fra Fremtiden i Danmark som leverer til mange av nybyggene i disse dager. I boksene er det drikkekar i forskjellige høyder slik at de små hestene kan rekke opp. Langs hele veggen er det vinduer som kan åpnes utenifra slik at hestene kan se ut og skape miljø for besøkende. Som strø bruker de torv fra Degernes uten tilsetning av flis. De lager talle som fjernes en gang i året. Michael forteller at det er et bevist valg for å unngå ammoniakk lukt.

 

Luktet for mye for søpplefyllinga

Før leverte de møkka til søpplefyllinga, men det luktet for mye så de ville ikke ta det i mot mer. Nå har de fått en avtale med en bonde som tar i mot det rene produktet uten flis.

boks_ektvaskespilt_ektLuften i stallen er god selv om det akkurat i dag er litt fukt i taket, noe som skyldes at bygget enda ikke er ferdig isolert i alle ender. Landbruksbygg som er total entreprenør har montert et automatisk nøytraltrykksanlegg med lufttilførsel i hele stallgangens lengde og utsug med pipe i midten.

I midten av stallen er det laget en koseplass som Michael sier. Den er til pussing av hestene. Ved siden av og rett under utluftningspipen er vaskeplassen. Den er nedfelt med sluk som kan lukkes. På den måten kan hestene som har behov stå i vannbad med høvene. Oppbindingen av hestene foregår mot vegg. Dette er for at hestene ikke skal få ro for alt annet som skjer i stallgangen. Det fungerer som blinkers sier Michael.

 

Tell skritt

I enden av stallen er det noen små bokser til hestene som brukes til rundridningen. De har fått egen utgang slik at man raskt kan få dem fra stall til ridebanen. Michael forteller at man må telle skritt for å finne effektiviteten før man bygger nytt anlegg.

EKT Rideskole og husdyrpark har nesten 12 årsverk fordelt på 7/8 faste og en hel del vikarer og sesongarbeidere. Dette koster og Michael mener nybygget vil spare dem i alle fall ett årsverk pga effektiviteten i anlegget.

ventiler_i_hele_stallgangen_ektautomatisk_ventil_pner_ektBygget har eget rom i enden for konteiner til hestemøkk som skyves inn på skinner. Rommet har også lagringsplass for torv slik at den ikke fryser. Fra taket er det nedslipp for høy fra høyloft. De har da to høyloft med plass til 20 tonn høy. De forer med tørt høy i firkantballer da dette er best og naturligst for hestene sier Michael.

 

 

 

plass_under_tribunen_ektdelt_vannmaaler_ektMasse rom under tribunen

Før vi går inn i ridehallen viser Michael meg nesten 50 meter med rom under tribunen. Der blir det salrom, vaskeplass til bitt, garderobe for rideskole elevene, vaskerom for dekken og et stort ventilasjonsanlegg for luft i resten av bygget. Det er et varmevekslingsanlegg der varmen gjenvinnes. Overskudd går ut i ridehallen.

Det er tydelig at anlegget er godt gjennomtenkt og at Michael har hatt ønsker for anlegget. I enden av hallen er det nemlig laget egen garasje for traktor med harv/slodd som han er fornøyd med. På den måten sparer man masse tid på å koble utstyret på og av etter vær bruk. Nå kan traktoren med påhenget kjøres inn i varmen. Det blir også egen snekkerbenk og plass til utstyr.

Teknisk er det laget nytt strømanlegg for nytt og gammelt anlegg. Det er også lagt inn nye vannledninger med en måler for vann til dyrene og en til alt annet slik at man kan spare kloakkavgift.

 

ridehallens_store_tribune_ektStor lys ridehall med vinduer på tre sider

Ridehallen er på 22 *60 meter og har Walber bunn. Ett av problemene med gamle hallen var fukt fra bakken. De har derfor gravet bort en mengde masse og ført på kult, pukk, subbus og så en mengde Walberbunn med silikat sand.

Reisverket i hallen er av store limtredragere. Hallen kommer fra ett Svensk firma men er produsert i Belgia. De har valgt vinduer for å få lys inn i hallen, men kun på øst, vest og nord siden. I den gamle var det vinduer på syd siden som ga for sterke lysstriper slik at de kunne skremme hestene.

Hallen er klargjort for isolering, men som Michael forteller, så mangler det midler både til det og en mengde andre innredninger av menneskerommene i 2. etg.

vant_er_trukket_inn_s_man_fr_4_meter_til_bjelker_ektI taket er det vinduer øverst oppe sammen med tre store utluftningspiper. Dette sammen med at den store porten i enden av hallen automatisk går opp ved en brannalarm gjorde sitt til at brannvesenet godkjente anlegget uten sprinkelanlegg. Ved en evt. brann vil tilførsel av luft og de store pipene få alle farlige gasser raskt ut av bygget.

Det er ikke montert vanningsanlegg i hallen, men vanntilførselen er dimensjonert for dette. Foreløpig må det gjøres med traktor og vannvogn evt. vannslanger.

Vantet er satt opp på en støpt såle som er avrettet med laser slik at hele vantet er helt rett. Bygget er generelt satt opp av prefabrikkert betongvegger.

 

 

 

 

 

rampe_for_rullestol_ektTilrettelagt for show og stevner

Rideskolen har en og del show i løpet av året. Da har de behov for å justere lyset i hallen. Derfor har valget på belysning blitt lysrør fremfor damplamper. For publikum til showene er det god tribunekapasitet.

Stedet har også tatt hensyn til funksjonshemmede. De skal installere heis og har plass på hele langsiden til rullestoler. Dersom en med rullestol vil ri så har de rampe opp til en påstigningsrampe for rullestoler. Denne felles ut fra vantet slik at tilgangen blir enklere.

 

 

 

 

gang_med_utsikt_mot_ridehall_bak_plasten_og_inn_til_rom_ektDersom man kommer som publikum er det egen inngang på sørsiden av hallen. Der vil man gå via billettluke opp i 2.etg. Der vil det bli kafeteria og en liten butikk. For rideskoleelevene blir det undervisningsrom med videokanon. Michael forteller at teoriundervisning er en viktig del for tilbudet som primært er for alderen 6-16 år.

Resten av lokalet i 2.etg. blir kontorer, personalrom, lager, dommerbod og et VIP rom med utsikt til hallen. I gangen er det åpent mot ridehallen. Der vil det være bord slik at man kan sitte og se på det som foregår på banen.

 

 

 

kafeteria_butikk_kontorer_moterom_ektlimtredragerne_kommer_ikke_til_aa_raatne_som_sist_ekt

 

gamlestallen_spilt_som_skal_bli_bokser_ektSamfunnsmessig misjon

Ekteparet Falch er opptatt av den samfunnsmessige verdien i tilbudet. Michael er blitt 72 år og som han sier så er det å bygge ett så stort og dyrt anlegg ikke noe man gjør for å tjene penger for seg selv da anlegget vil overleve han, men den gleden det gir ved å hindre barn og unge å ende på gaten i Oslo.

Det gløder i Michael når han forteller om alt han vil gjøre på stedet. En av de ting han håper på er å få revet ponnistallen og bygget nytt vognskjul. Stedet har nemlig enorme mengder med historiske redskaper og vogner til hest.

I den gamle delen har de også mange planer. Spilt skal bli bokser og gamle undervisningsrommet skal bli kostymelager. En viktig ting til er en utstoppet påfugl som levde 25 år på stedet som trenger bedre plass. Det er mao nok av arbeid i årene fremover.

 

stort_blir_bygget_ektMoms burde man sluppet

Tidsmessig og bygningsmessig har prosjektet gått bra, men økonomisk er det et dyrt prosjekt. En av utgiftene som de har søkt om å slippe to ganger er momsen. Over 5 millioner i moms er mye penger for et slikt prosjekt. Det totale budsjettet har ellers sprukket litt, pga mellombygget som de trodde man kunne bruke, men som måtte rives og bygges nytt.

Michael forteller at de alltid har hatt orden i økonomien og han liker ikke de som handler med svarte penger. Stedet hadde bokettersyn en gang og da fikk de en anmerkning. Det var at Edvin ikke hadde gitt datteren skriftlig arbeidskontrakt.

Om han har noen råd til andre som skal bygge så er det å telle skritt. Effektivitet er viktigst ved planlegging av nybygg. Om noen kunne vært annerledes ved nybygget var svaret at han kunne ønsket seg nedsenkbar møkke konteiner. I dag må de få tak i en gjødselskrue eller noe lignende for å få løst det problemet.

 

Sissel_og_Michael_ektEt aktivt ektepar

Det har tatt en lang stund å bli vist rundt på anlegget, men så er det blitt stort og flott. Sissel møter vi i gangen i full fart. Jeg rekker å få tatt ett bilde av dem før hun løper ut for å ri en av de mange hestene.

 

For kontaktinformasjon se her

 

 

 

 

Redigert 6/4-10