Ved bygging av dusj på anlegget er det som i alle hjem, viktig at det bygges riktig med hensyn til membraner og fremtidig fare for mugg dannelse.

På et større hesteanlegg defineres stedet ofte som et mer offentlig sted og det blir dermed krav om jevnlig renhold som skal dokumenteres. Det må dermed lages et internkontrollskjema med handlingsplan. Planen må inneholde hvor ofte det skal vaskes, hvordan det skal vaskes og hvilke vaskemidler og redskaper som skal brukes hvor.

Dårlig renhold i dusjene kan gi smittefare. Videre er det krav om at det ikke er farlige aerosoler i luften. Aerosoler er vanndråper som svever i luften og som kan være bærere av bakterier dersom vannrør og systemene ikke er vedlikeholdt og riktig bygget. Ofte forbindes Legionella med smitte fra aerosoler, men det er som regel kjøletårn som har dette problemet, men blandeapparater der varmt og kaldt vann blandes før det kommer ut av dusjhode, kan gi Legionella sykdom.

FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.