En del av de literne drikker hestene via drikkekar ute, men mesteparten drikker de inne. Der er hesten avhengig, akkurat som oss, sunt og friskt vann. Hestene er ellers late i forhold til å drikke vann. Er vannet vanskelig tilgjengelig eller ikke så rent så drikker de ikke mer enn de må.

 

I Forskriften 2005-06-02 nr. 505 om velferd for hest står det i §21 at hestene skal ha tilgang til tilstrekkelig mengder vann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet. Videre står det i retningslinjene til forskriftene at hestene må kunne drikke seg utørste minst 2 ganger pr dag, men oftere når temperatur, bruk amming eller andre forhold tilsier det. Hestene foretrekker å drikke av et åpent vannspeil og at drikkekar bør gi 8-10 liter vann pr minutt. Snø kan ikke regnes som drikkevann.

 vannkarmedflotor2

Når man skal planlegge en stall så er plassering av vannkar og rør viktig av flere grunner. Frost er en ting men hestens behov for spyttproduksjon er en annen.

 

Mange staller er kalde så det er ofte forbundet med fare for at vannet fryser i rørene. Ved bygging er det derfor viktig at rørene plasseres slik at de ikke er utsatt for trekk og kulde direkte utenifra. Det kan være seg at rørne må gå igjennom en uisolert vegg eller inntil en dør eller vindu som blir stående mye oppe. Flere staller har vannkaret plassert rett ved siden av utgangsdør til hestene i boksen og har fått erfart at det hele har fryst om vinteren.

 

Man kan koble på varmekabler på rørene men det vil koste penger og man vil alltid ha faren ved strømstands en kald natt.

 

vannlekasjeVannkaret kan med fordel plasseres på motsatt side av forkrybben. Dette fordi hestene ikke skal forurense vannet med mat, men de skal også tygge opp før de drikker. Hestens spyttproduksjon er viktig for magesekken og dersom hestene både får fuktet kraftfor og vann rett ved siden av vil denne produksjonen reduseres noe som kan gi hestene magesår, o.a. Ute i det fri vil hesten produsere spytt hele dagen ved småspising men i en stall endres dette pga foringsrutinene vi gir dem.

 

Vannrør til vannkaret bør skjermes for skader fra hestene, men samtidig bør det være mulig å gjøre utskiftninger og repprasjoner. Mange monterer egen stoppekran på det enkelte vannrør, men om man ikke gjør det så må man ha en stoppekran lett tilgjengelig.

 

Drikkekarene man monterer må vær solide og sikre for hestene. De automatiske vannkar skal etter forskriftene gi hesten 8-10 liter vann i minuttet. De som selges i dag skal tilfredsstille dette kravet.

 

kranundervannkarDet finnes stort sett to typer automatiske vannkar. Det er trykkventiler som hestene selv dytter på og det er den typen som fyller seg selv. Begge typene har sine fordeler og mulige utfordringer.

Trykkventil er mest brukt. Fordelen er friskt vann, mens ulempen er at trykke kan være dårlig og hestene kan bli lei og ikke drikke nok. Den andre typen med flotør slik at det alltid er vann i karet, kan gi oversvømmelse om flotøren svikter pga for eksempel rusk og dårlig renhold kan gi stillestående vann med bakterieflora. Begge typer er mao avhengig av kontinuerlig renhold og vedlikehold om de skal fungere opptilmalt.

 

Bøtter i stallboksen som man daglig fyller er ett alternativ til automatiske vannkar. Flere har montert vannrør til boksene med egen tappekran slik at man enkelt kan fylle bøttene og man har dermed en god kontroll på mengden vann hestene drikker.

Utfrodringen med vannbøtter er etter stallmesterns egen oppservasjon at de ikke alltid blir fylt og da har hesten ingen andre muligheter for vanntilgang.

 

Husk: Jording av stallen må fungere opptimalt. For eksempel kan et strømgjerde som står på, i en feil jordet stall, gi strøm i vannkarene med de følgende det kan gi hesten eller at hestene dropper å drikke.

 

Innstalleringstips 1: Flere har smertelig erfart at man burde ha blåst igjennom alle rør som er kappet før man installerer vannautomatene. Gjør man ikke det vil man risikere å få spon i dysene som igjen gir ujevn og redusert vanntilførsel for hestene. 

 

Innstalleringstips 2: Tappekran under drikkekaret forenkler behovet for vann til ekstra bøtte, vanning av flis, rengjøring av boks, m.m.