Begrunnelsen for kjøp er at stedet, som i dag allerede har stallbygg, travbane og treningsløyper, har et stort potensiale for å bli videreutviklet i tråd med føringer i “Trav 2015”. Området er stort og er ferdig regulert til hesteformål i tillegg til 8 boligtun. Øvre Romerike Travlag vil få en egen amatørstall og tillgang til klubbhus slik at travlaget får fortsette med sin virksomhet.

Det skal bli spennende å følge utviklingen videre.

 

Kilde: Det Norske Travselskap 14/12-09

 

 

http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2009/Desember/DNT-har-besluttet-a-kjope-Nannestad-Treningssenter/