Firmaet har solgt matter i over 10 år og kan forteller at bruken av matter har økt betraktelig de siste årene. Det produseres samtidig fler og fler spesialmatter etter formål.

I boksene kan man ha matter på gulvet og i veggene. Da finnes det matter som egner seg godt til dette bruk. Man kan ha matter som dekker det meste av boksen eller en mindre på midten. Fordelen med større matter som dekker mer, er at det ikke så lett kommer urin under mattene, noe som igjen kan gi ammoniakklukt. Ulempen er at mattene blir tunge, så renholdet under mattene er en større jobb. Man bør minimum rengjøre under mattene en til to ganger i året.

matteUnngå lukt i bokser

Det er viktig at man ikke spyler ting under mattene dersom man ikke løfter dem, men fra mattene ved rengjøring. Man kan også minske urinens mulighet til å komme inn under mattene med litt mer strø enn man ellers ville ha brukt på mattene. Mindre strø er nettopp en besparelse ved bruk av matter, men bruk da ikke for lite. Kommer det urin inn under mattene er det viktig at mattene er laget til bruk i bokser. De er nemlig laget slik at det er luft under mattene. Dette gir luft under mattene som reduserer ammoniakk lukt.

Matter på vegger er en fin løsning for vegger som ikke tåler hestespark så godt. De kan monteres slik at det blir luft bak. Dette minsker fuktmuligheter og samtidig vil det dempe kraften fra et hestespark.

I en sykeboks kan man legge matter som er mykere enn i en vanlig boks.

Legger man matter i stallgangen har man flere alternativer. Fordelen ved matter i stallgangen er at man får en roligere stallgang og i mange tilfeller en mindre glatt stallgang, selv når hestene ikke har brodder.

Sluket avgjør type matte i vaskespiltet

I vaskespilt er slukets type avgjørende for valg av matter. Har man sluk som fanger opp sand kan man ha hele matter. Har man ikke sandfanger så kan det være greit med matter som har hull der sand kan fanges opp. Ved rengjøring kan man da spa sanden ut og man slipper rør som tetter seg.

gummimatte p vegg i boksGenerelt er mange av mattene tunge ved rengjøring da de er store og dekker ett større areal. Firkantede matter som ser ut som store puslespillbrikker, kan være et godt alternativ. Selve koblingen mellom de enkelte mattene sitter godt så de blir tette og det kommer da ikke rusk ned i mellom dem.

Stallmagsinet selger i tillegg spesialmatter for lastebiler, hestehengere, skrittemaskiner, paddocker, mm..

Mattene er produsert i Tyskland og har lang levetid, selv med skraping fra hestehøver. Alle mattene er testet for belastning, deformasjon, friksjon, syre, mm

 

 

For mer informasjon se her