Mange som starter et hestefirma gjør det primært i det ønske om å drive med hest og ikke for å gjøre seg rik. Problemene dukker som regel opp i etterkant av byggingen, der man sitter med et arbeidskrevende anlegg, som er kostandskrevende. En annen utfordring er at det ofte mangler kunnskap om regler, retningslinjer og erfaringer fra andre under byggingen, som på samme måte gir mer utgifter.

Det har vært gjennomført flere studier i Sverige rundt temaet, og en av tingene de fant ut var at hvert arbeidsminutt koster mellom 3,50 og 4 kroner. Kan man redusere arbeidstiden med bare en halvtime så sparer firmaet 120 kroner. I løpet av et år blir det nesten 45 tusen kroner.

På et stallanlegg går 50% til 60% av utgiftene til arbeidskraft. Av den tiden går mellom 40% og 80% med til møkking, foring og inn/ut tagning av hestene.

Skaff deg oversikt ved hjelp av en stoppeklokke

Margareta oppfordrer staller til å ta med en stoppeklokke og mål hvor lang tid man bruker på forskjellige gjøremål i løpet av en dag. Tenk så igjennom alternative måter som kan gjøre arbeidet mer effektivt.

Tiden da det fantes ”Stall jenter” som jobbet gratis, mot å få være sammen med hestene er forbi – sier Margareta. Man må nå betale for det arbeidet som nedlegges i stallen.

Ved bygging og nyinnkjøp av maskiner, el.l så er det viktig å se hva inntekten blir opp mot investerings- og driftsutgifter. Blir utgiftene for store i forhold til hva du kan tjene inn så gjør noe annet.

mokking_er_tungtHelsen kan gi deg store utgifter

En ansatt som blir syk eller om du selv blir syk, kan fort gi deg ekstra utgifter. I et hesteanlegg må man nesten legge inn i budsjettet store utgifter til nettopp dette. Undersøkelsene i Sverige viste at hele 91% av de ansatte har hatt problemer med rygg, skuldre, etc.

Ikke bare stallarbeiderne får skader og gir utgifter. Samme undersøkelse i Sverige viste at 14,5% av ridelærere hadde hatt en eller annen ulykke med hest

For å bøte på de helsemessige og arbeidskrevende jobbene i stallen bør man bygge effektivt og ha gode redskaper som sparer kroppen. Helse miljø og sikkerhets (HMS) rutiner er også veldig viktig å følge opp nøye for å unngå skader.

Tilpasset og godt utstyr sparer deg for utgifter

Eksempler på effektivitet kan være at man kan fore hestene med både høy og kraftfôr uten å gå inn i boksene. Man kan få høyvogn der man tar av høyet fra vekten istedenfor å løfte over på en vekt for så å gi hesten.

Helsesmessig kan greiper i tilpasset lengde for den enkelte ansatte, tørkeskap der man kan senke hengerne, osv.  Det finnes en mengde smarte løsninger og tekniske innretninger for effektivitet og helsemessige tilpasninger.

Vi lever egentlig i en bakvendt verden – sier Margareta. Man bruker tid på møkking mens hestene går i dyre skrittemaskiner. Det burde vært maskiner som ordnet møkkingen og ikke hestene, fortsetter Margareta.

Rådet fra Margareta er å finne enkle og praktiske løsninger som sparer arbeidstid og kroppene til de ansatte. Bruk heller den ekstra tiden på å videreutvikle firmaet.

 jordbruksverket

Jordbruksverket.se er det flere rapporter om temaet