Longering av hest gjøres med forskjellig mål for øyet. Det kan være i forbindelse med temming og opplæring eller for trening eller opptrening etter skader. Et trygt sted derimot er viktig samme hva man har som mål for longeringen. Ridehall kan som nevnt skape mange konflikter.

Løsningen er å lage en egen longeringsbane. Dette trenger ikke være den største utgiften, men vil kreve litt plass. Bygger man tak så kan den brukes hele året. Longeringsbane_der_sanden_er_myk_unde_tak_og_hard_der_det_er_sn_og_isBygger du derimot tak over kun den ytre delen av longeringsbanen, så pass på at bunnen vil være løs under taket, men fryst til is nærmere midten på vinteren. Skal man først bygge tak så kan det derfor være en fordel å bygge taket så langt inn som mulig

Størrelsesmessig så bør en volte for en galopperende hest ikke være så mye mindre enn 15 meter i omkrets og ikke så mye større enn 20 meter. Blir den mindre øker det faren for belastningsskader. For stor blir det for mye løping.

Noen bygger longeringsbaner med dosering. På travbaner har man nemlig doserte svinger etter resultat fra forskning. Den viser at doseringer gir mindre skader på hestene og at hestene selvfølgelig løper fortere, noe som er viktig på en travbane.

Longering av hesten nå og da, samt begge veier, vil ikke gi skader, selv om banen ikke er dosert. Gjør man dette daglig og lite annet så blir saken en helt annen – sier Lars Roepstorff Han er en kjent svensk veterinær, forsker og universitetslektor i hestens anatomi, fysiologi, helse og sykdom.

En_longeringsbane_uten_takBunn i longeringsbanen

Når det gjelder bunnen så er det viktig med drenering om du ikke bygger tak. Gjør du ikke det så vil det kunne bli utfordringer ved regnvær. Skal du grave og drenere så kan en helning inn mot midten være fint å lage for da løser du både drenering og det med vinkling i forhold til belastninger på en gang.

Graver og drenerer du, så kan du bygge opp banen med pukk, avretningslag og sand. Typen toppdekke er viktig som på en vanlig ridebane. Blir den for tung eller for hard så er ikke det bra for hesten. Vær derfor nøye på at sanden du velger er brukbar.  Den må ikke være for rund og ensartet da den vil bli dyp og glatt, heller bør du ikke bruke maskinsand for den har skarpe kanter og sliper høvene til hestene raskt om de longeres uten sko. En natursand av samme kornstørrelse og avrundet kantede, støver mindre og binder seg bedre.

Bygger du tak kan det holde at du fjerner jordens topplag, avretter og legger på et bærelag før topplag. Blander du flis eller andre kunstigeprodukter inn i sanden vil den holde seg løsere lengre, når kulden setter inn.

Longering_av_hestInngjerding av banen er viktig for at hesten ikke skal kunne løpe av gårde med langlinen hengende på slep dersom den skulle komme fri. Gjerdet kan være snekret av planker, eller man kan bruke metall element gjerder som er laget for dette bruket.

Bruk og vedlikehold er viktig for resultatet

Vedlikehold av banen er en avgjørende faktor om hesten skal få gode arbeidsforhold. Blir banen støvete må den vannes, regner det for mye så kan den bli dyp, klissete og tung. Man må med andre ord longer etter forholdene. Bygges banen med helning må man sannsynligvis rake sanden opp mot ytterkanten en gang i mellom.

Peter_Markne_og_Lars_Rostorph_under_frokostseminaret_til_Folksam

 

Longering er en kunnskap som man må kunne gjøre riktig – sier Peter Markne.

Peter Markne er trener for mange topp sprang og dressur ryttere i Sverige. Å la hesten løpe rundt i ring i full fart gjør ikke annet enn at hesten får ut litt overskudd og kan medføre skader. Bruken av longeringsbanen er derfor vel så viktig som selve banen.