De fleste forbinder trening av hest med en rideøkt om dagen, men er dette nok og hva med bruk av andre typer treningsmidler? Lars Roepstorff er veterinær, forsker og universitetslektor i hestens anatomi, fysiologi, helse og sykdom. Peter Markne er dressur rytter og trener for mange topp sprang og dressur ryttere. De er begge opptatt av riktig og nok trening av hestene og debatterte dette under Falsterbo Horseshow.

Mer trening og mer variert trening av ridehester

De fleste trener for lite – sier Lars. Som en begrunnelse for dette nevner han at en traver har puls opp mot 200 slag pr minutt, mens en ridehest kun har 100 slag pr minutt etter en treningsøkt. En spranghest kommer opp i 130-140 slag pr minutt. Dette er resultater etter målinger gjort på Strømsholm i Sverige.

Det andre Lars er opptatt av er at hestene ikke er så holdbare som tidligere. Avlen har mye av skylden for dette – de har nemlig lykkes så godt at man ikke trenger å øve så mye mer som før. Dermed blir hestene mindre holdbare. Løsningen på dette er variasjon i treningen fra de er små. Dette gjelder både variasjon i underlag, intensitet og øvelser – sier Lars.

Peter tilføyer at det mentale hos hesten er en viktig del av variasjonen. Hestene må derimot få tid til å forstå oppgavene og bli trygge, så sett treningen og variasjonen i system. Tren på en ting mandag – sjekk på tirsdag ved å gjøre samme øvelse igjen, men kortere økt.

skrittemaskin_PR2Skrittemaskinens underlag spiller ikke så mye rolle om man husker variasjon

Lars mener skrittemaskin er fint å bruke til oppvarming og avridning etter en trening, men det må ikke bli en sovepute for å droppe treningen. Diameteren på skrittemaskinen, underlagets forskaffenhet, m.m. spiller ikke så stor rolle, om hesten får annen type trening og at skrittemaskinen brukes som en skrittemaskin i den forstand at hestene kun skritter i maskinen.

Fra hvor gammel kan man bruke skrittemaskin til hestene? Ikke lett å si, men generelt så begynn å gå med hesten fra tidlig alder så er det kun maskinen og du som bytter plass – sier Lars.

Skrittebånd med og uten vann gjør en forskjell

Når hestenes høver treffer bakken er det et stort støt og aller helst skal underlaget gi litt etter – høvene skal mao gli litt. Bruker man gummi underlag er det greit i skritt, men løper hesten vil gummi underlag gi større muligheter for slitasje og skader mener Lars.

Skrittebånd bør derfor brukes på samme måte som med skrittemaskin om det er i treningsøyemed. Skrittebånd med vann og svømmebassen derimot har mer motstand og gir bra for rehabilitering.

Skal man longere så gjør det riktig

Longering er en kunnskap som man må kunne gjøre riktig – sier Peter. Å la hesten løpe rundt i ring i full fart gjør ikke annet enn at hesten får ut litt overskudd og kan medføre skader.

Bør en longeringsplass ha dosering? Travbaner har doserte svinger etter resultat fra forskning som viste at doseringer gir mindre skader på hestene.  Lars mener derimot at en longering av hesten nå og da ikke tar skade av dette selv om det ikke er dosering. Gjør man dette daglig og lite annet, så blir saken en helt annen – sier Lars.

Lars_Roepstorff_var_engsasjert_og_aktiv_foredragsholder_under_frokostseminaretUtblåsning av hesten som en del av variert trening

Lars ønsker at hestene må få jobbet hardere så pulsen komme enda mer opp. For trav og galopp hester kan en ordentlig utblåsning dagen før et løp være godt for å åpne hjerteklaffene men ikke for en sprang eller dressur hest som jobber mindre.

En konkurransehest i opptrening bør få blåst ute kanskje to ganger i uken. Det øker syretransporten. Med å blåse ut mener han at hesten skal løpe ca 700 til 1000meter i et 500 til 600 tempo og kanskje opp til fire ganger. For en konkurranse hest som konkurrerer kan man gjøre en slik utblåsning en gang i måneden, men man må igjen tilpasse individet og underlaget. Petter legger til at en Grand Prix hest kan de øvelsene den skal så den trenger lett varierende trening og mental trening fremfor utblåsning.

Ikke start for tidlig

Lars avslutter med å gi et varsko til de som starter å konkurrere hestene for unge. Unghestvisninger er viktig men ikke legg vekt på konkurransene. Starter man for tidlig går det på bekostning av holdbarhet. Unge hester bør når de begynner å ris brukes til mange typer konkurranser – det er variasjon i både trening og bruk som gir hesten et grunnlag som gjør hesten mer holdbar.

 

Feltrittshester holder lengre

Svenske husdyragronom Åse Brams har gått igjennom det svenske rideforbundets resultatarkiv og sett på holdbarheten til hele 43000 hester.  Det hun fant var at hester som brukes til feltritt er mer holdbare enn de som kun brukes til sprang eller kun til dressur før de fyller 6 år. Feltrittshestene ble gjennomsnittelig 2 år lengre i sporten enn de andre.

 

Sylve støtter Lars og Peter

Sylve Søderstrand som nå er Sveriges landslagstrener i Sprang, hadde under Falsterbo horseshow flere miniseminarer i sin Jump Club stand. Et av temaene støtter opp om det Lars og Peter fortalte. Sylve sa hestene trenger variert trening for å gi holdbarhet til hestene. Man må ikke bare ri i ridehuset. Hestene trenger også mental trening.