Størrelsen på rommet er avhengig av hva man har behov for. Et enkelt bøttekott har en stor vask, hyller til vaskemidler og gjerne plass til en tralle. Det er en fordel om gulvet har sluk og er lagt med membran da det fort kan bli søl på et slikt rom.

I tillegg til vaskeutstyr trengs det plass til støvesuger og da gjerne industristøvesugere som tar større plass. Har stedet vinylgulv så kan en bonemaskin for slike gulv være ett behov.

Har man et stort sted med mye renhold kan det i tillegg være behov for egen vaskemaskin som takler mopper. En blanding av mopper, hesteutstyr og arbeidsklær er ikke en god løsning.

Når det gjelder lagringsplass for toalettruller, tørkepapir og håndsåpe så er det igjen avhengig av størrelsen på anlegget. Dersom man har noen toaletter på stedet, i tillegg til tørkepapir på kjøkken og for eksempel ved vaskeplassen(e), så går det fort med noen kubikk med dopapir og tørkepapir i året.

I arbeidsmiljøloven er det krav om sikker lagring av kjemikalier og at det finnes produktblader tilgjengelig. Alle kjemikalier skal være innelåst slik at ikke uvedkommende får tak i det. Det stilles også krav til opplæring i bruk av alle veskene. Dersom en ansatt benytter ett produkt feil kan arbeidsgiver stilles til ansvar.

Et eksempel er at man kjøper en 5 liters dunk med vaskemiddel og heller det over på en 1 liters flaske med ingen eller feil merking. Dette kan føre til påtale og kan enkelt rettes opp ved at man printer ut ny etikett fra leverandørens produktblad.

 

FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.

FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

FOR 1997-12-19 nr 1322: Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen