Landbrukskontoret til Statsforvalteren Vestland er opptatt av å bistå med opplysning. De har laget en nettside som kaldes Bondeboka. Der kan man finne svar på spørsmål rundt det å eie og drive en gård.

Tidligere har de laget en oversikt rundt hestemøkk og nå kommer Bondeboka med en egen oversikt over alle regler og lover rundt hestehold.

Tema for hestehold er driftsformer, tilrettelegging, meldeplikt, oppstart og krav til hestehold, håndtering av hestegjødsel, ferdsel, slakt og avlivning av hest.

Alt er skrevet kortfattelig og enkelt forklart. Stallmestern har bistått til gjennomlesning på begge oversiktene.

 

Les kapittelet om Hestehold her

Les hele bondeboka her