Krav til boksvegger er i første omgang at hesten ikke skader seg. Det kan skje ved at materialet går i stykker ved spark eller gnaging som igjen kan gi skarpe og farlige kanter. Spiker eller skruer som ”går” ut av materialet over tid kan være en annen fare. Ved valg av vegger er dette kanskje det viktigste å tenke på før pris, byggekostnad, vedlikeholdsbehov, m.m.

En annen faktor som bør med i valget er om veggene kan skade hesten pga hardhet. Betongvegger er feks. harde så en hest som sparker i en slik vegg vil merke det mer enn om den sparker på for eksempel en plastplanke. Det er mao flere faktorer å ta med seg før man bestemmer seg for type boksvegg.

Det er tilgjengelig flere typer materiale for hestebokser i Norge. Det er planker av ulikt type tre (harde og myke), ulike typer byggplater av forskjellige materiale, plastplanker, mur, betongvegger, murvegg av blokker, laftet tømmer, m.m.

Varighet og holdbarhet kan måles i hvor lang tid det går før man må skifte ut deler eller hele veggen. Ved å velge en billig løsning som for eksempel vanlig treplanker så kommer man billig ut der og da, men deler av det må nok byttes ut etter 5 år og da kan det hende at man hadde kommet bedre ut på lang sikt om man gikk for en mer solid og dyrere løsning.

veggKG

Tenk vedlikehold

Dersom man velger en veggtype som man vet må skiftes ut etter en del år, så er det smart å feste dem slik at man enkelt kan skifte ut en enkel del og slipper å rive hele boksen. Har man tre på yttervegger så kan nederste bord med fordel festes vannrett slik at den ved råteskade pga fuktig flis lett kan skiftes ut, uten at alle bordene må skiftes ut.

Renhold og vedlikeholdskostnadene varierer etter valg av materiale. Plastplank trenger for eksempel kun en spyling i året, mens treplank som er behandlet må årlig pusses og males. Et kjent tips her er å blande sandkorn i malingen for å unngå at hestene gnager på treverket.

Før man velger materiale må man være sikker på at det er holdbart for hest. Det er mange staller som har plater med store hull i seg og andre som har bommet på alternative murblokker som ikke har tålt en hests ganging og sparking. Slike valg kan gi store ekstra kostnader.

En faktor som taler for harde tresorter som feks. bambus og plastplanker er faren for fukt som kan trenge seg inn i mykere treverket eller murblokker som igjen kan skape dårlig klima for hestene.

veggGR

Gitter eller ikke gitter

Stallboksene er ofte to delt i forkant, med fast vegg i nedre del og gitter oventil. Sideveggene varierer mer med alt fra tette vegger, via små vinduer til helt åpne løsninger med gitter. Hestene er flokkdyr, og for de fleste så går det bra å stå med kun gitter i mellom, mens for noen hester så kan de bli mer stresset av det. Fordelen med gitter og mer åpen løsning er at det blir en mye lysere stall og at hestene får mer kontakt med hverandre.

Dersom man går for gitter bør de være av galvanisert stål. Noen steder har man brukt jern som har rustet og som dermed sliter på tennene til hestene. Avstanden mellom stengene må være mindre enn 5 cm for små hester og 8 cm for store, evt. mer enn 15-18 cm.

 

Tips: Tenk trivsel, varighet og vedlikehold. Det kan hende det koster mer å bygge, men med mindre vedlikehold, varighet og arbeidstid så kan enkle løsninger bli dyrere i lengden.

 

 

 

 

 

 

veggHRKVeggNRveggPRveggPSAAveggS1VeggPSAMveggS3veggSNveggSP