Når man bygger en ny stall eller skifter ut en gammel så er det en faktor som teller mer enn alle andre, og det er økonomi. Utseendemessig kan man nå få kjøpt bokser som nesten er finere enn veggene på slottet, men det som i det daglige bør telle mest er funksjonaliteten.

 

Tenk deg at du skal bygge stallplass til 20 hester. Daglig foring av hestene med både høy og kraftfor tilsier at du lukker opp og igjen dørene kanskje rundt 120 ganger i døgnet. Regn det over i tid ganget med 365 dager i året og gang så ut med timelønnen.

Det kan hende regnestykket blir så fælt at det ville ha lønt seg og brukt noen kroner ekstra på luke til kraftforet og til høy slik at man slipper de 120 gangene inn i boksen om dagen.

boksveggTR

En annen ting som tar tid er møkking av boksene. Man får kjøpt vegger mellom boksene som kan skyves eller svinges ut slik at man kan komme til med maskin og dermed tømme hele boksen på 1,2,3. Dette medfører at man enten bruker halm eller lage talle i boksene.

 

Frontdørene fås med nedfellbart gitter, skyvegitter, fastgitter eller dører der hestene har en permanent buet åpning. Fordelen ved de som kan lukkes er at man da kan ha en hest stående utenfor boksen i stallgangen, i tillegg til at det er flere hester som både trenger den lukket og åpent i forhold til stress.

boksveggDU

Skyvedører er vanlig system for de fleste bokser. Dersom de bråker fælt kan man enten smøre hjulene eller legger plast/gummi i skinnen. De fleste dørene som selges i dag kommer med gummihjul.

 

Låsemekanismen til dørene varierer. Den mest praktiske løsningen, er der hvor man kan ha en hånd med dekken, utstyr, mat, el.l. og ha den andre hånden ledig til å kunne lukke opp døren. Det er tungvindt for en som skal inn i 120 dører og måtte bruke begge hender når man har mat i den andre.

Det finnes ellers spesialløsninger for det meste. En praktisk løsning er der man har skap under forkaret med dør ut i stallgangen. Skapet er ikke så stort, men man kan ha de viktigste ting tilgjengelig.

 

 

Et monteringstips for de som støper gulv med helning og bygger bokser selv er å ta høyde for at skyvedørene også må følge helningen i gulvet. Gjør man ikke det vil døren kunne komme ut av sporet sitt i den ene enden og sitte fast i den andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 boksveggerMR

 

 

boksveggAV