Kaia Steinberg kommer opprinnelig fra Oslo og hadde Inger Hagerup sin sang om å «bygge seg en gård» i hodet hele barndommen. Mammaen til Kaia er utdannet Agronom og da tiden var moden og det ble snakket om å skaffe seg en gård, gikk moren og faren «All in».

2015 11 08 10.59.42Gården de kjøpte var flere hundre år gammel, så det var mange skjær i sjøen før alle tillatelser til utbyggingen ble godkjent. Uten en enorm stor pågangsvilje hadde det ikke vært mulig å få det til.

Mye arbeid å drive et så stort sted

Det er mye arbeid å drive et så stort sted. Sammen på laget har Kaia sin mor som tar seg av fakturahjelp og annet regnskap. For moren er dette nesten fulltidsjobb.

I tillegg har Kaia hjelp av to lærlinger og en fulltidsansatt som hjelper til med undervisning og stallarbeid. Utover det kommer det ofte trenere til stedet som holder privattimer eller kurs for flere.

2016 08 27 08.17.11Da bygget var på vei opp var planene at det ikke skulle være ren rideskole, men mer rideopplæring samt kursvirksomhet. Nå er det rideskole på dagene for alle aldre og nivåer i tillegg til helgekurs og rideleirer.

Kaia forteller at det er viktig med et godt miljø og en fin kultur. Det er en multikulturell stall kan Kaia fortelle.

Eget bygg til overnatting

IMG 1965På Blixland er det ofte rideleir og om sommeren er det leir i 7 uker. Da kan opp til 50 elever overnatte på stedet i eget overnattingshus. Bespisning foregår i egen spisesal der det er et stort kjøkken som er godkjent for driften av mattilsynet.

Stedet tar ikke bare maten som serveres på alvor, men sikkerheten rundt alt fra hesteaktiviteten til brannsikkerhet er i orden. Kaia forteller at brannsystemet for bygningene ble en dyr affære. Det er ikke nok bare med et godt brannvarslingsanlegg. Man må også ha nødutganger som er tydelig merket med nødlys og riktig brannsikring i vegger og dører. På Blixland er det hele 28 dører hvorav flere med magnet og pumpe.

Hestebokser med egen utgang til paddockene

2015 11 08 12.24.08Anlegget på Blixland består av flere bygninger og ridebaner. Det er plass til 42 hester oppstallet og 15 hester på løsdrift.

Ridehallen er det største bygget med en lengde på 80 meter. For å få byggetillatelsen, ble bygget betegnet som driftsbygning, da man i enden av bygget har et stort lager, høytørke, mm.

I tillegg til lageret har hallen en ridebane på 23*70, tribune, varmestue, dommerbod, toalett, dusj, mm. På den ene langsiden er det hestebokser.

2016 08 27 10.02.48Alle hesteboksene har egen utgang til hver sin lange paddock. Utgangen er åpne om dagen, slik at hestene kan gå ut og inn. Kaia er godt fornøyd med løsningen. I enden av paddockene er det laget et slusesystem videre til beiter.

På den andre siden av stallgangen for boksene er det skap til sal og annet hesteutstyr. Rytterne har dermed kort vei til alt utstyr de trenger. I enden og på utsiden av ridehallen er det utebokser.

Den gamle låven er også i bruk som stall. Den inneholder i tillegg vaskespilt, salrom, spisesal, møterom, toaletter, mm

Ute på jordene er det laget løsdrift for opptil 15 hester.

Ute er det også en ridebane på 30*70 meter og på jordene er det feltrittsbaner. Det er laget mange hinder på et stort område, slik at det er en komplett knøttecupbane (60cm) og en del 80 cm hinder.

Bilde 163  2015 11 08 09.52.47 2016 08 27 10.03.39

2016 08 27 14.28.03 Bilde 171 Bilde 166 2015 11 08 12.03.032015 11 08 11.43.43

2016 08 27 08.17.11 2016 08 27 12.26.582016 08 27 12.26.11

Egenprodusert høy med foring fire ganger om dagen

2016 08 27 11.05.47Stallene er belagt med både rideskolehester og oppstallører. De møkker selv, men foring gjør Kaias team. De forer fire ganger om dagen. Kraftfor får hestene kun om morgen og kvelden. Høy produserer Kaia på egen jorder. De får inn rundt 50 tonn høy årlig.

Oppstallørerne har utover møkking ansvar for stallhjelp vær tiende helg.

Kaia er fornøyd med oppstallørerne. De er aktive og holder høyt nivå sammen med elevene.

Anlegget til brukes i tillegg til stedets egne aktiviteter, som stevnearena i samarbeid med Tomter rideklubb.

 

Vil du lese mer om Blixland – se nettsiden her