meg stand

Har du planer for bygging av en ny ridebane, en ny stall, renovering eller skal det bygges et helt nytt hesteanlegg. Da er det fordel med kompetansebistand.

Stallmestern innehar kompetanse på de fleste felt og har bistått både fylker, kommuner, rideklubber, stiftelser og private, med alt fra enkle spørsmål til bistand i hele planleggingsfasen av nye hestesportanlegg.

Over 70 anlegg, rundt 300 ridebaner og over 500 enkelt bistander, har det blitt siden starten.

Kjøpt nytt anlegg?

– Stallmestern tilbyr gjennomgang av anlegget. Du fårhester en status med forslag til vedlikehold og forbedringer på bygningene, ridebanenes underlag, paddockenes underlag. I tillegg får du en gjennomgang av fornuftige og økonomisk driftsmuligheter. Tilslutt ser vi på HMS og sikkerhet på anlegget.

 

sdrNybygg, restaurering, oppussing, mm

– Prosjektering, planlegging og kontakt med kommune og fylkesmann. Stallmestern har lang erfaring med bistand i alle faser. Det være seg skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, samt oppfølging i byggefasen.

– Stallmestern kan ta bistå i søknadsprosesser, anbudsrunder og oppfølging av prosjekter.

– Trenger du hjelp til å lage forretningsplan, budsjetter og søknader til bygging så ta kontakt.

– Trenger du en “sparringspartner” dersom du skal bygge nytt. Et firma vil som regel selge sine ideer og produkter, mens stallmestern vil gi deg både fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

 

Ventiler i stalltaketKlima i stallen

– Stallmestern har kompetanse på klima i staller, med bla faglig forskning på støv i staller.

– Både nye staller der ventilasjonen ikke fungerer og gamle anlegg med forbedringspotenisaler, har fått bistand.

– Ønsker du en gjennomgang av anlegget i forhold til klima i stallen og hva som kan gjøres, er stallmestern den som kan hjelpe. Klima inkluderer temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, støv, gasser og mikroorganismer.

 

Ridebane med hestRidebaner

– Stallmestern har bistått med hjelp til eksisterende og nybygging av nærmere 300 ridebaner i Norge og kan via eget laboratorium analysere eksisterende ridebunn for å komme med objektive svar og råd. Stallmestern kan komme på befaring og bistå i planlegging av nyetablering.

– Se Stallmesterns – www.ridebane.no

 

tungt arbeidDrift anlegg – logistikk

– Ønsker du en status på anlegget ditt og et forslag til oppgradering som kan bidra til økt inntjening så kan Stallmestern lage dette. Sparer man 15 min daglig, eller spare flere KHW i strøm pr dag, så er det store inntjeninger på et år.

 

HMS

– Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er et lovpålagt arbeid som krever en god del arbeid for nye steder, men også driftsmessig for eksisterende steder. Stallmestern kan bidra med å lage komplett HMS planer. Flere staller og kommuner har fått bistand på dette området.

 

ansattePersonal og kunder

– Personal er en stor kostnad og med få ansatte som de fleste har, så er det viktig med rett person til rett arbeid. Stallmestern kan bidra både i personalansettelse, personaloppfølging og arbeid med arbeidsmiljøet. Stallmestern har jobbet som skoleleder i mange år med ansettelser og oppfølging som ansvar. Stallmestern har i tillegg hatt ansvar for lærlinger.

 

 

ForedragKursing eller foredrag

– Ønsker du kursing eller foredrag av ansatte, medlemmer i rideklubben, eller og kundegruppen i temaer som er omtalt på stallmestern.no, så kan Stallmestern leies inn til foredrag.

 

 

Ta kontakt for bistand – thor.gunnar.mathisen@stallmestern.no, 94206124 eller bruk kontaktskjemaet.