Møkk som blir liggende kan skade hestene helsemessig, da det blir grobunn for både mark, fluer og andre dyr som kan plage hestene. Har man laget en god bunn uten gjørme og høyt ugress, så er det lett å møkke paddockene. Det finnes flere greip typer til møkking, men det trengs noe solid i paddockene. Det er fort gjort at tennene på greipen brekker. De beste er nok de som er av metall eller plastgreipene som ikke knekker.

Har man mange paddocker som skal møkkes, kan det derimot være interessant å se på ”støvesugere” til møkking. Det finnes flere typer av disse. Det er fra enkle tilhengere som du kan koble til en firehjuling, til egne biler som har innebygget tank til møkk. Prinsippet er at man suger opp hestemøkken til en beholder som man så kan tømme.

Dersom man har store gresspaddocker som brukes kun kort tid og som så pløyes ned og sås til kan man vurdere en enklere møkking ved utgangene, men det beste er allikevel og møkke jevnlig.

Dersom det fores i paddockene må dette gjøres på tørre steder slik at høy ikke tråkkes ned, men kan ha en god kvalitet for hestene. Høy som ikke blir spist opp bør fjernes slik at det ikke blander seg med jord og blir til en uhåndterlig gjørmemasse.

 

Hva sier forskriftene og reglene:

Forskrift om velferd for hest: § 16. Luftegårder, beiter, treningsbaner og uteareal

stovesugermokkAnlegget skal ha tilgang til egnede og mange nok luftegårder, slik at alle hestene kan slippes ut minst 2 timer hver dag.

Retningslinjer til velferd for hest: Til § 16 Luftegårder, beiter, treningsbaner og utearealer

Utearealet må ha størrelse og utforming som gir hestene mulighet mosjon, også i høyt tempo. Luftegårder bør være minst 10m x 30m. Forholdene bør legges til rette slik at flere hester kan gå sammen.

Underlaget må være egnet for hester uten for mye stein og holdes ryddet for gjenstander hestene kan skade seg på. Det må tåle den aktuelle belastningen uten å bli for mye tråkket opp, særlig når det er vått. Om vinteren kan det være behov for å måke snø, både av hensyn til underlaget og for å hindre at gjerdene blir for lave. Ved isete underlag må det settes i verk nødvendige tiltak, f.eks strøing eller skoing av hestene. Gjødsel bør fjernes regelmessig av hensynet til hygienen og underlaget.