Vanpee

Norge er et land med lange mørke vintre og det hjelper lite at man i Norge bygger ridehaller med lite vinduer. Kunstig belysning er derfor veldig viktig for både sikkerheten men også for trivsel.

Vanpee er ett firma som ble etablert i 1996, og tilbyr miljø og energibesparende produkter til lysarmaturer og lysstyringssystemer. Da en av de ansatte ble involvert i ridesporten så man straks behovet for bedre belysning.

Firmaet er opptatt av at belysningen skal være jevn over hele banen. Mange steder bygges det to kretser med lys slik at man kan spare strøm. Vanpee ville heller montere dimningsmulighet slik at man halverer styrken på alle lampene. På den måten beholder man ett jevnt lys over hel banen.

Til Stallmestern forteller de at firmaet leverer mest damplamper til ridehaller. De monteres en og en i taket løst, slik at den enkelte kan taes ned til vedlikehold uten at de andre lampene blir berørt eller at man må tilkalle elektriker. Pærene holder lenge, men når en går bør alle skiftes.

Firmaet leverer også utendørsbelysning av ridebaner og har god kunnskap på hvordan belyse hele banen på en god måte.

Det er en stor fordel at firmaet har hesteinteresserte ansatte slik at de vet hva som behøves. I Norge har de levert belysning til flere steder.

 

Altieng as

Altieng as er et relativt nytt firma som leverer høy og høysilasje til hest, men som nå også leverer alt i gjerder fra det danske firmaet Poda.

Firmaet leverer strømgjerder og gjerder i tre. Alt er impregnert med garanti. De leverer komplette gjerder med porter, men også stolper til strømtråder.

Innenfor strømtråder leverer de alt man trenger. Under AEG fikk stallmestern se på en tråd som besto av en tykk stålkjerne belagt med strømførende plastlag. Denne tråden var så sterk at den virker som et permanent gjerde.

Tore Skollerud i Altieng, anbefaler i forhold til snøproblematikken at man legger opp separate tråder på gjerdene. På den måten kan man om sommeren bruke gjerdene med jording i bakken, mens man om vinteren enkelt kan bruke en av trådene som jord. Strømbånd med to ledere mener han ikke fungerer så godt pga faren for kortslutning.

Sikkerhetsmessig foreslår de kuttere som settes på tau slik at tauet ryker om presset blir for stort. Plastopphengene er ellers til for å brekke ved belastning slik at hestene kommer seg løs.