På et hesteanlegg er det mange tunge løft og mye arbeid som krever traktor.  Traktorene er derimot ofte litt innviklet med alle sine spaker og det er ikke alltid brukerne føler seg trygg med bruken av en stor traktor.

De andre sidene ved en traktor, er at de ofte er kronglete å komme seg ut og inn av, når man for eksempel skal lage et gjerde eller fylle vann til flere paddocker. Traktorene kan også gjøre skader, for eksempel om man kjører inni ridevantet når man bearbeider ridebunnen.

Faslterbo_Horse_Show_bruker_Honda_ATV_under_stevnetEn ATV er i motsetning til traktoren, smidig og enkel i bruk. Det er lett å gå av og på, og den kan komme seg inn over alt, også i stallgangene.

Ingen ting på veiene å gjøre

Det finnes mange typer og merker på markede. Slik regelverket er i dag er det typen, som bestemmer registreringen, og dermed også aldersgrensen for bruk av maskinen.

Med traktorregistrering kan ATVen få hvite skilter og man kan ferdes fra et sted til et annet på veien, men de har ikke noe på vei å gjøre – sier Magnus. Selv om de er solide så kan de velte og gå rundt.

ATV_med_hengerIngen lukt i stallgangen

Maskinene er driftsikre og enkle i bruk. Vedlikeholdet er minimalt, men Magnus anbefaler at man leverer den inn til service etter ca 100 timers kjøring. Normal bruk vil man kjøre maskinen mellom 60 til 80 timer i løpet av et år.

Driftstoff forbruket er beskjedent, men Magnus anbefaler at man kjører den på Aspen alkylatbensin. Den er 99% renere en vanlig bensin, gir lite avgasser og gir derfor mindre helseskader. Følgene er at man kan bruke ATVen inne i stallgangen og i ridehallen uten at du vil merke så mye.

ATV står for All-terrain vehicle og brukes om tre- og firehjuls motorsykler med brede dekk beregnet på terrengkjøring. Honda var først ute med en firhjuling i 1986. Før det kom de kun med tre hjul. De var derimot lette å velte med og hadde en del begrensninger som dagens firehjulinger ikke har.

Ubegrenset mengde tilbehør

Honda har selv produsert både slodd til vanlige sandbaner og slodd til de nye fiberbanene. Ut over dette får man alle typer vannvogner, tilhengere, plog, med mer. Bak på ATVen er det vanlig tilhenger feste slik at alle typer redskaper kan kobles på.

Dette er en godt alternativ til traktor – sier Magnus.

ATV_med_snplogSlodd_til_ATV

 

For mer informasjon se Honda Sverige her  

  

For mer informasjon se Honda Norge her